Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis
Juhend

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2015.a meistrid tüdrukute võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad, 22.oktoobril 2015.a. Paikuse Tervisespordikeskuses
(Paikuse vald, Paide mnt.19) http://paikusespordikeskus.ee/
Mängude algus 22.oktoobril kell 11.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2001. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaiu Kustasson
telefon 514 9380, e-post  kaiu.kustasson@gmail.com Võistluste peakohtunik on Mehis Merilaine, tel.5018259, e-post: mehismerilaine@hot.ee

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

Mängitakse kolmel väljakul.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda Pärnumaa Spordiliidule.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Toitlustamine ettetellimise lPaikuse Põhikooli sööklas kella 12.30-14.30.
Toidu hind 3.-eur(praad, toorsalat, jook, kohuke või puuvili)
Kontakt: Tiia Klein, tel.55510966,e-post tiia.klein@ppk.edu.ee

VIII Registreerimine
Registreerimine koos toidu tellimisega teostada hiljemalt  19.oktoobriks 2015.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse www.jõud.ee ja www.psl.ee.

NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner