Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused
noormeeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is             Ajakava

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2015. aasta meistrid noormeeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 17.-18.oktoobril 2015.a Viljandis.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2002. aastal ja hiljem sündinud mängijatest. Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 35.- eurot tuleb tasuda Käsipalliklubile Viljandi HC.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise, toitlustamise ja majutamise kontaktandmed:
Marko Koks - telefon 56 458 475 või marko@viljandihc.ee .

Registreerimine teha hiljemalt 12.oktoobriks 2015.a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Viljandi HC

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner