Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused poiste võrkpallis

Juhend

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2015.a meistrid poiste võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad, 24.oktoobril 2015.a. Jüri Spordihoones Harjumaal
Mängude algus 24.oktoobril kell  11.00  orienteeruv lõpp 18.00

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2001. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Harjumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi  MTÜ SK Tats
Võistluste peakohtunik on Raigo Tatrik tel 5662 6230 , e-post sktats@sktats.ee

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda MTÜ SK Tats.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.
Spordihoones avatud kohvik.

VII Registreerimine
Registreerimine teostada hiljemalt  19.oktoobriks 2015.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Harjumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner