Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine. 

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 21.novembril 2015. a. algusega kell 11.00 Valga Spordihallis, Kungla 31a http://www.valgasport.ee/objektid/ 

III Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel. 

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestima Spordiliit Jõud ja viib läbi Valgamaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Askold Nassar, telefon 58 377 364 

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1997.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 2001.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2005.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse.
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi. A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis.
Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale, iga sooritatud käiguga lisandub 2 sekundit mõtlemisaega.  Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi :Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita
mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:  
     a) Bushholz 
     b) Bushholz ilma nõrgema vastaseta jne.
     c) Bushholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.Loosimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi

V Ajakava

 Registreerimine                  10.00 – 10.55
Võistluste avamine               11.00 – 11.10
I voor      11.10 - 11.50
II voor     11.55 - 12.35
III voor    12.40 - 13.40
IV voor    13.45 - 14.25
V voor     14.30 - 15.10
VI voor    15.20 – 16.00
VII voor   16.05 - 16.45
Võistluste lõpetamine          17.00 

 VI Autasustamine

 EMSL Jõud autasustab kõikide turniiride (A, B, C, D)  I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. 

VII Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtumaks on 5 eurot täiskasvanud võistleja ja 3 eurot noore kohta ja see tasutakse
Valgamaa Spordiliidu a/a - le  1120119359  16.novembriks. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Ettetellimisel kuni 16.11.2015. e-post rein.leppik@valgamv.ee on võimalik lõunasöök Valga Spordihallis. 

VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 16.novembriks 2015. a  e-mailile rein.leppik@valgamv.ee  teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta ja maakonna.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija. 
Täiendav info - Rein Leppik5234974.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valgamaa Spordiliit 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner