13. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

JUHEND

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.
Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistluse traditsiooni.
Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 70. aastapäeva.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 11.- 12.veebruaril 2016.aastal Põlvamaal.
Saabumine neljapäeval, 11.veebruaril kella 11.00 – 11.15 Vastse-Kuuste kooli võimlasse.
Kooli koduleht: http://www.vkuuste.edu.ee/

III Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
- mehed kuni 44 aastat
- mehed 45+
- naised 
Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi. 
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldavad Vastse-Kuuste Vallavalitsus, Kõlleste Vallavalitsus, Valgjärve Vallavalitsus, Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru, Põlva Maakonna Spordiliit ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud.

V Spordialad 

 1. Sulgpall
 2. Orienteerumine
 3. Suusatamine
 4. Korvpalli visked
 5. Õhkrelvast laskmine
 6. Discgolf
 7. Tehnikaspordi ala (autode jääraja sõit või ATV)
 8. Kabe (äraandmine)
 9. Kombineeritud võistlus õues
 10. Noolevise 

Spordivahenditega kindlustab läbiviija va suusavarustus.

VI Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. 
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid.
Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses. Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VII Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega. Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
 2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 3. Naiste üldvõitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 4. Igal spordialal autasustatakse absoluutset parimat võistlejat meenega.
 5. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII. Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 130 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru arveldusarvele, märksõnaks OV juhtide talvine mitmevõistlus.

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 8.veebruariks 2016.a (nimi, täpne sünniaeg, omavalitsus, amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed). Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine aadressil vald@vkuuste.ee

Info spordialade kohta: Lennart Liba, Vastse-Kuuste vallavanem, tel. 516 5863 või lennart@vkuuste.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE PÕLVAMAALE!

AJAKAVA

Neljapäev, 11.veebruar

11.00 – 11.15 Kogunemine Vastse-Kuuste Kooli võimlasse
11.15   Avamine
11.30   Sulgpall, korvpalli visked
14.00   Lõuna
14.30   Discgolf
16.00   Laskmine (Põlva Spordihoone lasketiir)
17.30   Suusatamine (Saverna suusarada)
19.00   Majutus ja saun (Cantervilla loss, Pikajärve küla, Valgjärve vald )            
           Koduleht http://cantervilla.ee
21.00   Õhtusöök ja peoõhtu
22.30   Noolevise

Reede, 12.veebruar

8.00-8.45 Hommikusöök (Cantervilla loss)  
  9.00   Kabe/äraandmine
10.15   Kombineeritud võistlus õues
11.30   Tehnikasport
12.30   Orienteerumine
14.00   Lõuna
14.30   Lõpetamine

Võistlusalade kirjeldus

1.      Laskmine
Võistlus toimub Põlva Spordihoone lasketiirus. Laskmine toimub õhkrelvadest. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv. Täpne juhend selgub kohapeal.

2.      Korvpalli visked
Võistlus toimub Vastse-Kuuste Kooli võimlas. Kokku sooritatakse 20 viset neljast erinevast kohast. Paremusjärjestuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

3.      Orienteerumine
Võistlus toimub Cantervilla lossi ümbruses. Kavas on suundorienteerumine, raja pikkus ca 2-2,5 km. Paremuse määrab raja läbimise aeg.

4.     Suusatamine
Võistlus toimub Saverna suusarajal. Meestele distants 2,6 km ja naistele 1,3 km. Lume puudumisel asendatakse suusatamine jooksuga. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg.

5.      Discgolf
Võistlus toimub Vastse-Kuuste Kooli pargis. Mängitakse discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Mängitakse 9 korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

 6.      Tehnikasport
Kavas on kas autode jäärajasõit või ATV sõit. Autoga sõidetakse Valgjärve jäärajal, ATV-ga sõidetakse täpsuse ja osavuse peale Cantervilla lossi ümbruses. Lõplik võistlusjuhend sõltub ilmastikuoludest.

7.      Kabe/äraandmine
Toimub Cantervillas. Võistlussüsteem selgub peale registreerimise lõppu.

8.     Sulgpall
Võistlus toimub Vastse-Kuuste Kooli võimlas. Kavas on üksikmäng. Võistlussüsteem selgub peale registreerimise lõppu.

9.    Kombineeritud võistlus õues
Võistlus toimub Cantervilla lossi ümbruses. Kavas on kelgutamine, osavusülesanded jms. Lõplik juhend sõltub ilmastikuoludest ja selgub kohapeal.

10.  Noolevise
Võistlus toimub Cantervilla lossis. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru
Kõlleste Vallavalitsus
Valgjärve Vallavalitsus Põlva Maakonna Spordiliit
Põlvamaa Omavalitsuste Liit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner