Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tõstmises

Juhend

I. Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016.a. meistrid  tõstmises.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus  tõstmises .
  3. Tähistada EMSL Jõud 70.juubelit.
     

II. Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  9. aprillil  2016.a. Järvamaal, Albu Rahvamaja spordisaalis http://spordiregister.ee/ehitised.php?eh=1023
Võistluste algus kell 11.00, mandaat kuni 9.00 – 10.00 võistluspaigas.

Täpsustatud ajakava gruppide kaalumisest ja võistlusest teatab korraldaja pärast registreerimist.

AJAKAVA

Võistluste avamine kell 10.45.

III. Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi  Järvamaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik Ahti Uppin, telefon 521 4271.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -56, -62, -69, -77, -85, -94, -105 ja +105 kg.
Naised: -60 ja +60 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.  

VI. Autasustamine
Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 

VII. Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 2. aprilliks 2016.a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht,
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Järvamaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel .
  3. Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 5 €..


Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner