Eestimaa Spordiliit Jõud 2016.a. meistrivõistlused sangpommi võistluses

Juhend

I. Eesmärk

  1. Populariseerida raskejõustiku alasid. 
  2. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016.a. meistrid sangpommi võistluses.
  3. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus sangpommi võistluses.
  4. Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 70. aastapäeva. 

II. Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  10.aprillil 2016.a. Järva-Jaani Gümnaasiumi võimlas (Võimla tee 5, Järva-Jaani, Järva maakond) (asukoht) .
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas.
Kaalumine kell 10.30-11.30 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks kell 11.45 spordihoonesse.

III. Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Järvamaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Ülo Kuusk, mobiil 5196 1112

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad
EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi ees.

V. Programm
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja kuni 18- aastastele noormeestele.
Võistkonna suurus piiramatu.
Noormehed -18 a.  kehakaaludes -75 kg ja + 75 kg;                                                16 kg sangpomm
Mehed                    kehakaaludes -68kg,-73 kg,-78 kg, -85 kg,-95 kg, + 95 kg.       24 kg sangpomm
Naised                    kehakaaludes -68 kg (12 kg sangpomm) ja + 68 kg (16 kg sangpomm)

Meeste individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.

Naistel toimub ainult rebimine. 

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne . 

Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine
Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 
Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 7.aprilliks 2016.a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/  

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, 
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud
1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
2. Osavõtumaks tasutakse Järvamaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel
3. Osavõtumaksuks on 6 eurot võistleja kohta.
4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner