Eestimaa Spordiliit Jõud 2016.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses

Juhend

I. Eesmärk

  1. Populariseerida maadlust. 
  2. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016.a. meistrid kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.
  3. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus.
  4. Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 70. aastapäeva.
     

II. Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  10.aprillil 2016.a.E-Piim Spordihallis Aiavilja 1, Paides.
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 10.00 võistluspaigas.
Kaalumine 10.00-10.30 võistluspaigas.

III. Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Järvamaa Spordiliiduga.
Võistluste peakorraldaja on Mati Sadam, telefon 52 50582, e-mail: mati.sadam54@gmail.com
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, erandina selgitatakse kehakaaludes 1(üks) kolmanda koha omanik.

IV. Osavõtjad
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kreeka-rooma maadlus - maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1999.a ja hiljem.
Noorte kehakaalud:  -42, -46, -50, -54 kg.
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-59,  -66, -71, -75, -80,  -85,  -98, -130 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne. 

Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Vabamaadlus - maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1999.a ja hiljem.  
Noorte kehakaalud: -42, -46, -50, -54 kg.
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
 -57 kg, -61, -65, -70, -74, -86, -97, -125 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Naistemaadlus – maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -40, - 48, - 53,  -58, - 63,  -69,  -75 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine
Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine
Registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on
vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed
jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.


Registreerimine teha hiljemalt 6.aprilliks 2016.a.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale arve alusel. 

Osavõtumaksuks on  6 eurot võistleja kohta.
Lähetuskulud kannavad lähetajad.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner