Eestimaa Spordiliit Jõud 2016.aasta noorte meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi.

Selgitada EMSL Jõud 2016.a. noortemeistrid lauatennises.

Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 70.aastapäeva

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 27.märtsil 2016.a. Aseri Vabaajakeskuses algusega kell 11.00.
Võistlejate saabumine ja mandaat võistluspäeval kuni kella 10.45-ni.

Eelregistreerimine teostada 23. märtsiks 2016.a.

III Korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Võistluste peakohtunik on Kert Räis,  tel. 58004074.
Võistluste läbiviija on Kaire Kutsar, telefon 335 1412, e-post kaire.kutsar@mail.ee

Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.

IV Osavõtjad

Osa võivad võtta Eesti maakondades elavad või maakondade spordiklubides registreeritud lauatennisistid.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
A - kl. sünd. 1998- 2000
B - kl. sünd. 2001-2002
C - kl. sünd. 2003 - 2005
D - kl. sünd. 2006 ja nooremad

Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse
vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Registreerimine

1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Kaire Kutsar, e-post kaire.kutsar@mail.ee

või registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel
asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on
vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed
jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega

 

VII Majandamine ja osavõtumaksud

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtutasust.
Osavõtutasu on 3 eurot osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või Aseri Spordiklubi a/a 221011577945 Swedpangas.

VIII Üldiselt

1. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.
2. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Aseri Spordiklubi

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner