57. JÜRIÖÖ ORIENTEERUMISE TEATEJOOKS

23.04.2016. a Loksal Harjumaal

AJAKAVA

18.00 mandaat, võistlusmaterjalide jagamine
18.00 õhtusöök tellijatele
20.00 rongkäigu algus, rongkäik algab võistluskeskusest ja liigub linnavalitsuse ette
20.30 võistluse avamine
21.30 ühisstart I vahetusele võistluskeskuses
00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš
01.00 eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš
01.00-02.30 autasustamine jooksvalt, ca 10 min peale vastava klassi 3-nda koha lõpetamist.

VÕISTLUSKESKUS JA TÄHISTUS

Mandaat ja võistluskeskus on Loksa Gümnaasiumis. Tähistus algab Loksa linna piirilt.

OSAVÕTJAD

Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega.
Alla 14- aastastel (2002.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kätte saamist mandaati.
EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.

RAJAD JA KLASSID

Võisteldakse kahes erinevas võistlusklassis:
I Põhirada: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised.
Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.
Arvestust peetakse järgmistes klassides:
Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 1998.a. või hiljem);
Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1976. a. või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.

II Harrastajate rada: Teatejooks 3- liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt üks peab olema naine.
Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M.
Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.

Rajapikkused (orienteeruvad):

Eeldatavad raja pikkused ja aeg:
1. ja 3. vahetus 8 km kuni 45 min.
2. ja 4. vahetus 6 km kuni 35min.
5. vahetus 9,5 km kuni 50 min.

Kokku 5 vahetust ca 37,5 km aeg kokku 210 min.

Harrastajatel 1., 2. ja 3. vahetus

KAART JA MÕÕTKAVA

Kaart ja mõõtkava 1:10000 h=2,5m
Välitöö 2015-2016 kevad. Joonistajad Margus Klementsov, Mait Tõnisson ja Jaanus Reha. Alusmaterjal Maa- ameti LIDAR

MAASTIKU ISELOOMUSTUS

Loksa linn ja linna ümbritsevad metsad. Loksa linna piirkonnas on põhiliselt korrusmajade ümbrus haljasalade ja parkidega, eramajade rajoonid tänavate ja õuealadega ja Valgejõe org heinamaade ja võsaga. Mereäärsed männimetsad asuvad künklikul luitemaastikul. Siin piirkonnas on väga palju teeradu, millest kaardile on kantud kõige olulisemad ja silmapaistvamad. On liivikuid ja poolagedaid alasid. Mererannast kaugemal on tasane objektide vaene, kuid hea läbitavusega okasmets.
Läbitavus on enamasti väga hea ja hea. Halvem on ainult kohati jõeorus.
Kõrguste vahe max 7,5-10m. Soid on väga vähe.
Keelualad on õuealad (527.0).
Ohukohtadeks teede ja tänavate ületus.

MÄRKESÜSTEEM

Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

VÕISTLEMISE KORD

Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit peale põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele). Finiš suletakse 2 tundi pärast võistlejate ühisstarti.

AUTASUSTAMINE

Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitjavõistkond. Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse meenega. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu Jõud.
Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda. Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide kolme paremat võistkonda, samuti harrastajate kolme paremat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

REGISTREERIMINE

Registreerimine hiljemalt 18. aprillil 2016 Osport.ee online-teenuse kaudu https://www.osport.ee.
Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 1 €/võistleja.
Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

OSAVÕTUMAKS

Absoluutklass ja veteranid 50 €/võistkond
Noored 15 €/võistkond
Harrastajad 30 €/võistkond

Osavõtumaks tasuda 11. aprilliks 2016 Orienteerumisklubi Kooperaatori arvelduskontole OK Kooperaator
a/a EE461010002017276006 SEB

KONTAKT

Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel: http://www.kooperaator.ee

KORRALDAJAD

Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, OK Kooperaator

Peakorraldaja: Maimu Tornberg
Rajameister: Jaanus Reha
Sekretariaat: Reet Idavain
IT: Sergei Sved
EOL volinik ja žürii esimees: Leho Haldna

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner