Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused ujumises

Juhend

I. Eesmärk
1.      Pakkuda Eesti maakondades elavatele ujujatele võistlemisvõimalusi.
2.      Selgitada EMSL Jõud 2016.a. meistrid ja paremad maakondade võistkonnad ujumises.
3.      Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 70.aastapäeva.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad pühapäeval, 29. mail 2016.aastal Haapsalus, Haapsalu Veekeskuses, http://www.spordibaasid.ee/?id=86
Soojendusujumine kell 12. Startide algus kell 13.

III. Korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Lääne Maakonna Spordiliiduga Läänela.
Võistlused viib läbi Lääne Maakonna Spordiliit Läänela.

Võistluste peakohtunik on Kristjan Kosk, telefon 518 6789,  e-post kosk.kristjan@gmail.com   
Võistluste peasekretär on Ülle Lass, telefon 517 1746, e-post spordiliit@laanesport.ee

IV. Osalejad ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistlused on individuaal-võistkondlikud.

Individuaalarvestus peetakse järgmistes vanuseklassides:

-          mehed  (s.1999 ja varem)
-          naised (s.1999 ja varem)
-          poisid (s.2000 ja hiljem)
-          tüdrukud (s.2000 ja hiljem).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 12 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanusegrupist ja parema teatevõistkonna kohapunktid.
I koht annab 25 punkti, II koht - 22 punkti,  III koht - 20 punkti, 4.koht - 18 punkti, 5.koht - 17 punkti jne.

Teateujumises on koefitsient 3.

Võistlusalad:
100 m  vabalt             M, P, N, T
100 m  rinnuli             M, P, N, T
100 m  selili                M, P, N, T
4 x 50 m  vabalt teateujumine               2 M/P + 2 N/T

Teateujumises võisteldakse ühes vanusegrupis.

V. Autasustamine
Individuaalarvestuses autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat medali ja diplomiga.
Teateujumises I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medali ja diplomiga.
Võistkondlikus arvestuses võitjaks tulnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga,
II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
Korraldajal ja läbiviijal on õigus anda välja eriauhindu.

VI. Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada hiljemalt 23.mail 2016.a, EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.

Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Kohapeal registreerimise kinnitamine ja paranduste täienduste tegemine kl. 12.00 kuni 13.00-ni.  

VII. Majandamine ja osavõtumaksud
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta.

Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega  Lääne Maakonna Spordiliit Läänela arvelduskontole IBAN: EE191010602003210007 /SEB/ arve alusel.

Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt
1.      Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes  FINA võistlusmäärustele.
2.      Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela

 


 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner