Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

           
I. Eesmärk

-  Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal.
-  Selgitada EMSL Jõud 2016. aasta meistrid petangis.
- Tähistada EMSL Jõud 70.aastapäeva.

II. Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad pühapäeval, 29. mail 2016. aastal algusega kell 10.00 
Valgas, Pedeli jõe puhkeala petankiväljakul.

III. Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valgamaa Spordiliiduga, 
võistlused viib läbi Valga Petanque Klubi.
Peakohtunik: Tiit Kattai
kontakt: e-post: tiitkattai@gmail.com  tel 5202962
Abikohtunik: Tõnu Sõrmus
kontakt: tel 5152425

Võisteldakse vastavalt rahvusvahelistele petangi reeglitele.

IV. Osavõtjad

Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.
Võistlusviis: trio

Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget. 
Võistlusklassid: põhiklass ja naised 
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.

V. Maakondade paremusjärjestuse selgitamine

Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem, 
III koht 2 punkti vähem jne.
Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali 
ja diplomitega. 
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga. 

VII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 25 eurot võistkonna kohta tasuda 25. maiks MTÜ Valga Petanque klubi  arveldusarvele  EE041010220028196012SEB Pank. 
Selgitusse märkida petank, maakond. Eelneval kokkuleppel on võimalik osavõtumaksu maksta ka kohapeal sularahas.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/
hiljemalt 25. mai kella 21ks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita 
ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valgamaa Spordiliit
MTÜ Valga Petanque klubi

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner