Väikelinnade 36. suvemängud

JUHEND

I Eesmärk

Suvemängude eesmärgiks ja ülesandeks on:
-         elavdada huvi liikumisharrastuse vastu;
-         vaba aja sisustamine sportliku tegevusega;
-         selgitada parimad väikelinnad programmis olevatel spordialadel;
-         selgitada suvemängude  üldvõitja.

II Aeg ja koht

Suvemängud viiakse läbi 2.-3.juulil 2005 Hiiumaal, Kärdla linnas.
Võistluste staap asub Kärdla staadionil.

III Juhtimine ja korraldamine

Suvemängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koostöös Eesti Maaspordi Liit “Jõud” ja Hiiumaa Spordiliiduga.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, kui käesolev juhend ei kehtesta teisiti. Võistlejad kannavad personaalset vastutust oma tervisliku seisundi eest.

IV Osavõtjad

Suvemängudest lubatakse osa võtma Eesti kõikide väikelinnade (kuni 10 000 elanikku) sportlasi, kes elavad, töötavad või õpivad antud linna territooriumil.

V Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamise tingimused

Mängude kavas on järgmised spordialad:

1. Kergejõustik

Vanuseklassid:
-         tütarlapsed (sündinud 1988 ja hiljem);
-         naised (sündinud 1971 kuni 1987);
-         naisveteranid (sündinud 1970 ja varem);
-         poeglapsed (sündinud 1988 ja hiljem);
-         mehed (sündinud 1966 kuni 1987);
-         meesveteranid (sündinud 1965);

Võistlusalad:
-         60 m – naisveteranid;
-         100 m – tütarlapsed, poeglapsed, naised, mehed ja meesveteranid;
-         800 m – tütarlapsed, naised ja naisveteranid;
-         1500 m – poeglapsed, mehed ja meesveteranid;
-         kaugushüpe – tütarlapsed, naised, naisveteranid, poeglapsed, mehed, meesveteranid;
-         kõrgushüpe – tütarlapsed, poeglapsed, naised, mehed;
-         kuulitõuge  – tütarlapsed, naised, naisveteranid, poeglapsed, mehed, meesveteranid;
-    teatejooks – mehed 4 x 100 m, naised 4 x 100 m (võivad kuuluda kõikide vanuseklasside sportlased)

Tehnilised tingimused:
Kuuli kaal: tütarlapsed – 3 kg, naised – 4 kg, naisveteranid – 3 kg,
               
poeglapsed – 5 kg, mehed – 7 kg, meesveteranid – 6 kg.
Kaugushüppes ja kuulitõukes selgitatakse paremusjärjestus nelja katsega, finaali ei toimu.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 15 paremat tulemust + parema teatejooksu võistkonna tulemus.
Võistlusala I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti, 4.koht 17 punkti, 5.koht 16 punkti jne. Alates 20-ndast kohast saavad kõik võistlejad 1 punkti. Teatejooksudes koefitsient 2.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht teatevõistlusel, selle võrdsuse korral suurem esi- või paremate kohtade arv.

2. Võrkpall

Vanuseklassid:
-         naised (sündinud 1971 ja hiljem);
-         naised (sündinud 1970 ja varem);
-         mehed (sündinud 1966 ja hiljem);
-         mehed (sündinud 1965 ja varem).

Mängitakse Kärdla staadioni muruväljakutel. Võistkonnas on lubatud registreerida kaheksa mängijat. Võistluste süsteem selgub peale eelregistreerimist.
Võrkpalli üldvõiduks liidetakse kolme parema vanuseklassi kohapunktid.
Vanuseklassi I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti jne.
Võistkonnal vajalik üks vilekohtunik.

3. Tänavakorvpall

Mängitakse Kärdlas Mängude maja väliskorvpalli asfaltväljakutel.
Võistlused toimuvad eraldi meestele ja naistele ühes vanuseklassis. Võistkonna suurus 3 mängijat + 1 varumängija.
Võistluste süsteem selgub peale eelregistreerimist. Väikelinn võib olla esindatud ühe võistkonnaga nii meestele kui naistele. Tänavakorvpalli üldvõiduks liidetakse kahe parema võistkonna kohapunktid.
I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti jne.
Võrdse punktisumma korral määrab paremuse kõrgem koht.

4. Petank

Mängitakse Mängude maja väljakutel.
Mänguviis: trio.
Kohamängudes mängitakse 13 punktini, alagruppides 11 punktini.
Ala I koht annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti, 4.koht 17 punkti, 5.koht 16 punkti jne. Väikelinnal läheb võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel arvesse kõrgema koha saavutanud võistkond.
NB! Võistkondadel palun kaasa võtta oma petanki kuulid.

5. Orienteerumine

Võistlused toimuvad Tahkunas, tähistus Kärdla-Kõpu teelt.
Võisteldakse lühendatud tavarajal järgmistes vanuseklassides:
HD 16 – sündinud 1989 ja hiljem;
HD 18 – sündinud 1988-87
HD 21 – sündinud 1984-1971
D 35 – sündinud 1970 ja varem
H 40 – sündinud 1965 ja varem

Kasutatav märkesüsteem : komposteerimine kontrollkaardile.
Eelregistreerimine teostada 22.juuniks. Samaaegselt teatada võistlejate SI-kaardi numbrid. Võimalik korraldajatelt rentida SI-pulkasid hinnaga 25.- tükk.
Punktiarvestus: vanuseklassi I koht – 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti jne. alates 20-ndast kohast saavad kõik osalejad 1 punkti.
Võistkondlik paremusjärjestus selgub 3 parema nais-ja 3 parema meesvõistleja poolt saavutatud kohapunktide liitmise tulemusena (sõltumata vanusegrupist). Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi-või paremate kohtade arv.

VI Üldvõitja selgitamine

Parima väikelinna selgitamiseks liidetakse kergejõustiku ja 3 parema võistlusala  kohapunktid programmis olevatelt spordialadelt, kusjuures ala võit annab 21 punkti, II koht 19 punkti, III koht 18 punkti jne.
Võrdse punktisumma korral otsustab parem koht kergejõustikus, selle võrdsuse korral suurem paremate kohtade arv teistel programmis olevatel aladel.
Kui väikelinn on ühel spordialal esindatud kahe või enama võistkonnaga, läheb arvesse parema koha saavutanud võistkond. Paremuselt teised võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni, kuid omavad õigust autasustamisele.

VII Autasustamine

Üldkokkuvõttes I koha saavutanud linna võistkonda autasustatakse EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud linnade võistkondi väikeste karikate ja diplomitega.
Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I–III kohale tulnud individuaalvõistlejaid ja võistkondlike alade võistkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

VIII Majandamine

Suvemängude tehnilise läbiviimise kulud kaetakse MSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osamaks on 70 krooni osavõtja kohta. Raha tuleb üle kanda  27. juuniks 2005 Hiiumaa Spordiliidu arvelduskontole nr 1120243076 Hansapangas,  märgusõna – väikelinnade suvemängud.
Ühistoitlustamise võimalus Kärdla Ühisgümnaasiumi sööklas ainult ettetellimisel, mis tuleb teha 22.juuniks koos võistlejate eelregistreerimisega.
2. juuli              lõunasöök ~35 kr
                        
õhtusöök ~35 kr
3. juuli         hommikusöök ~30 kr
Toitlustamise eest tasumine toimub ülekandega Kärdla ÜG arvelduskontole 1120238162 hiljemalt 27.juunil.
Majutus on telkidega. Telkimiskoht asub Kärdlas, Villalao läheduses. Telgikoha maksumus 30.- krooni.
Põrandamajutuse võimalus Kärdla ÜG võimlates, hind 30.-krooni öö.
Telgid ja magamisvarustus on vajalik endal kaasa võtta.
Majutuse eest on võimalik tasuda ülekandega Hiiumaa Spordiliidu arvelduskontole nr 1120243076 (märgusõna - majutus).
Voodimajutuse võimalused:  www.hiiumaa.ee

IX Eelregistreerimine

Registreerida hiljemalt 22. juuniks.
Kirjalikult: Leigri väljak 11, Kärdla 92412
e-mail: hiiumaa.sport@mail.ee
Näidata aladest osavõttu ja osavõtjate arvu. Palume lisada ka toitlustada soovijate arvu toidukordade lõikes.
Kergejõustikus ja orienteerumises teha nimeline ülesandmine (koos täpse sünniajaga) 22.juuniks.
Mandaatkomisjonile esitada üldülesandmisleht kõigi osavõtjate nimedega ja eraldi ülesandmislehed spordialade kaupa.
Elektrooniliselt saata ülesandmislehed 22.juuniks e-mailile: hiiumaa.sport@mail.ee
Osavõtumaksu saab erandkorras mandaadis tasuda ka sularahas.

INFO: Helen Mast   4631244;    5299432

X Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste ajal läbiviija.
Vihmase ilma korral toimub võrkpall võimlates (Kärdla, Palade).
Avamisele palun kaasa võtta linna lipp ja muu sümboolika.

AJAKAVA

Saabumine laupäeval 10.30 praamiga.

12.30 - 13.30 MANDAAT Kärdla staadion
13.00 TÄNAVAKORVPALL Mängude maja
13.15 Kogunemine avamiseks  Kärdla staadioni parkla poolne värav 
13.30 AVAMINE Kärdla staadion
14.00 KERGEJÕUSTIK Kärdla staadion
  VÕRKPALL Kärdla staadion
  PETANK Mängude maja
16.00 ORIENTEERUMINE Tahkuna
22.00 PIDU ja LÕPETAMINE Villaladu

Toitlustamine:

Kärdla Ühisgümnaasiumi sööklas

2.juuli     lõuna 13.00 - 15.00
  õhtu 19.00 - 20.30
3.juuli hommik      7.00 - 9.00

Autasustamise ajad ja kohad:

Kergejõustik                 jooksvalt staadionil
Võrkpall                       Kärdla staadionil peale vanuseklassi turniiri lõppu
Tänavakorvpall              Mängude maja juures peale turniiri lõppu
Petank                         Mängude maja juures peale turniiri lõppu
Orienteerumine             Tahkunas, võistluskeskuses
Üldautasustamine         Villalaos

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"
Hiiumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner