21. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

Juhend (pdf)                                                   


I. Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 70.aastapäeva.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 27.-28. juulil 2016. aastal Harjumaal, Sakus.
Saabumine kolmapäeval, 27. juulil kell 11.00-12.00 Hotell Trappi, Trapi tee 3, Männiku küla, Saku vald, Harju maakond. Asukoha kaart - https://www.puhkaeestis.ee/et/hotell-trappi#

III. Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
-          mehed kuni 44 aastat
-          mehed 45+
-          naised
Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Saku Vallavalitsuse, Saue Linnavalitsuse ja Harjumaa Spordiliiduga.

Spordivahenditega kindlustab läbiviija v.a rattaorienteerumine, kus on oma ratas nõutav.

V. Spordialade programm

 1. Maastikuvibu
 2. Discgolf
 3. ATV kross
 4. Laskmine sportrelvast
 5. Rattaorienteerumine
 6. Noolevise
 7. Kuulivise
 8. Aerusurf
 9. Poksipiriniga jõukatsumine
 10. Sudoku

  VI. Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. 
Kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi. 
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p. II koht – 48 p. III koht – 46 p. IV koht – 45 p. jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VII. Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega. Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
 2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 3. Naiste arvestus toimub eraldi. Võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 4. Alade võitjaid autasustatakse meenega.
 5. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.


VIII. Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Harjumaa Spordiliidu, Saue Linnavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse eelarvest.
Osavõtumaks on 130 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 45 € (sisaldab toitlustamist, majutamist). Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda MTÜ Alpi Noored arveldusarvele.

IX. Registreerimine

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 20. juuliks 2016.a (nimi, sünniaeg, amet, särgi suurus ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine e-posti aadressil: evelin.normak@sakuvald.ee , telefon 505 6786

 Info spordialade kohta:

 1. Maastikuvibu  
  Võistlus toimub Kajamaa viburajal. Lastakse 3D märkide pihta.
  Paremusjärjestuse määrab suurim punktide summa.
 2. Discgolf
  Võistlus toimub Männiku Wake pargi discgolfi rajal. Mängitakse discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Mängitakse 18 korvi.
  Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.
 3. ATV kross
  Võistlus toimub Männiku krossirajal. Võistlus toimub maha märgitud rajal täpsuse ja osavuse peale.
  Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg ja kogutud karistuspunktid.
 4. Sportrelvast laskmine
  Võistlus toimub Männiku Kaitseliidu lasketiirus. Lastakse 10 lasku lamades.
  Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.
 5. Rattaorienteerumine
  Võistlus toimub Männiku küla ja krossiraja ümbruses. Orienteerumine maastikul kaardi abil. Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas.
  Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.
 6. Noolevise
  Võistlus toimub hotell Trappi lähistel. Kavas on klassikaline noolevise. Igal võistlejal 11 viset 3 m distantsilt, arvesse läheb 10 paremat viset.
 7. Kuulijänn
  Võistlus toimub hotell Trappi lähistel. Kuulijänn erinevatest asenditest. Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab nelja viske pikkuse summa.
 8. Aerusurf
  Võistlus toimub Männiku Wake pargi naabruses. 
  Paremusjärjestus määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.
 9. Poksipirniga jõukatsumine
  Võistlus toimub hotell Trappi lähistel.
  Paremusjärjestuse määrab löögi tugevus.
 10. Sudoku
  Võistlus toimub hotellis Trappi. Lahendatakse 3 erineva raskustasemega sudokut. Paremusjärjestuse määrab lahendamiseks kulunud aeg ja õigete vastuste arv.

 

Muu info 

Tiit Vahenõmm, Saku Vallavalitsus, 5029244, e-mail tiit.vahenomm@sakuvald.ee

Valdis Toomast, Saue Linnavalitsus, 5065937, e-mail valdis@saue.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista!
Ootame kõiki spordihuvilisi omavalitsusjuhte Harjumaale!

Ajakava (orienteeruv)

Kolmapäev, 27. juuli 
11.00 - 12.00      saabumine ja registreerimine, tervitus, avasõnad
12.30                   maastikuvibu
14.00                   lõunasöök
14.30                   discgolf
16.30                   sportrelvast laskmine ja ATV kross.  Osalejad jagatakse kahte gruppi.
18.00                   maastikurattal orienteerumine
19.30                   saun
21.00                   õhtusöök ja esinejad

22.00                   noolevise


Neljapäev, 28.juuli

8.30 - 9.15        hommikusöök
9.30                 kuulivise     
10.30               aerusurf ja poksipirniga jõukatsumine
12.30              sudoku   
14.00               lõunasöök
15.00               lõpetamine ja autasustamine

 

Eestimaa Spordiliit Jõud

Harjumaa Spordiliit

Saku Vallavalitsus

Saue Linnavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner