Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kergejõustikus 2016

Juhend

AJAKAVA

I  Eesmärk

1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis.
2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi.
3. Selgitada EMSL Jõud 2016. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.  
4. Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 70. aastapäeva.     

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 13. augustil 2016  SA Võru Spordikeskuse staadionil (Räpina mnt 3a) algusega kell 12.00.

III  Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Võrumaa Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik on Margus Koor, telefon 521 7490, e-post marguuss@gmail.com  

IV  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade kergejõustiklastel ja võistkondadel ning külalisvõistlejail.
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.     

V  Vanuseklassid ja programm

B-klass (U-16)

poisid ja tüdrukud

sünniaastad 2002 - 2001

A-klass (U-18)

noormehed ja neiud

sünniaastad 1999 - 2000

M-klass

mehed

sünniaastad 1977 - 1998

N-klass

naised

sünniaastad 1982 - 1998

MV-klass

meesveteranid

sünniaastad 1976 ja varem sündinud

NV-klass

naisveteranid

sünniaastad 1981 ja varem sõndinud

PB, PA, M, MV

100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m (ühes vanusegrupis)
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB, TA, N, NV

100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)        

VI  Tehnilised tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)

Tüdrukud B      -      140 cm
Neiud A           -       140 cm
Naised             -      140 cm
Naisveteranid   -      130 cm
Poisid B          -        150 cm
Noormehed A   -       160 cm
Mehed             -       170 cm
Meesveteranid  -      150 cm       

2. Heitevahendite kaalud
                         kuul        ketas        oda
Tüdrukud B        3 kg        0,75 kg   400 g
Neiud A              3 kg        1 kg        500 g
Naised               4 kg        1 kg        600 g
NV                     4 kg        1 kg        600 g
Poisid B              4 kg        1 kg        500 g
Noormehed A     5 kg        1,5 kg     600 g
Mehed               7,26 kg    2 kg        800 g
MV                    7,26 kg    2 kg        800 g

3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.

4. Väljakualadel on kõikidele neli katset.

VII  Tulemuste arvestamine

Tulemused kajastatakse võistluste toimumise hetkest jooksvalt Google Drive versioonis, EMLS Jõud protokollide veebis ja EMSL Jõud Facebooki lehel.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 30 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid.

Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti,4.koht- 19 punkti jne.
Teatejooksudes koefitsent 2,0

Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia. 

VIII  Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Autasustamine viiakse läbi spordialade lõkes jooksvalt orienteeruvalt 15 peale ala lõppu.

Võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega ja autasustamine toimub võimalikult kohe võistluspäeva lõppedes.

IX Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/  hiljemalt 10.augustiks 2016.a 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Erandkorras saab registreeruda e-posti aadressil merike.oun@gmail.com ning võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust.   

Muudatuste tegemiseks laetakse, selleks hetkeks,  11. augustil EMSL Jõud veebi eelregistreerunute Google Drive fail, mida saavad vajadusel muuta maakondlikud eelregistreerumiste esitajad, saades vajaliku lingi oma e-posti aadressile. 

X  Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Võrumaa Spordiliidu arveldusarvele 10402007148003 SEB pangas.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.  
Toitlustamise soovist palume eelnevalt teada korraldajale anda.  

XI Üldiselt

1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Võrumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner