Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis
Juhend

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016.a meistrid tüdrukute võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.
Tähistada EMSL Jõud 70.aastapäeva.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad, 26.oktoobril 2016.a. Paikuse Spordikeskuse kahel väljakul.
(Paikuse vald, Paide mnt.19) http://paikusespordikeskus.ee/

Mängude algus 26.oktoobril kell 11.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2002. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaiu Kustasson telefon 514 9380,
e-post  kaiu.kustasson@gmail.com Võistluste peakohtunik on Mehis Merilaine, tel.5018259, e-post: mehismerilaine@hot.ee

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.
Sõltuvalt võistlustele registreerunud võistkondade arvust, võivad tüdrukute võrkpalli meistrivõistlused toimuda Pärnu Spordihallis koos poiste meistrivõistlustega.
Võistluste toimumise koht teatatakse peale eelregistreerumist.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda Pärnumaa Spordiliidule.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Toitlustamine ettetellimisel Paikuse Põhikooli sööklas kella 12.30-14.30.
Toidu hind 3.50 eur (praad, toorsalat, jook, kohuke või puuvili).
Kontakt: Tiia Klein, tel.55510966,e-post tiia.klein@ppk.edu.ee

VIII Registreerimine
Registreerimine koos toidu tellimisega teha hiljemalt  21.oktoobriks 2016.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Pärast eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse www.joud.ee ja www.psl.ee.

NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner