Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused poiste võrkpallis

Juhend

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016.a meistrid poiste võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.
Tähistada EMSL Jõud 70. aastapäeva.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad, 26. oktoobril 2016.a. Pärnu Spordihallis (Riia mnt. 129) http://www.parnusport.ee/
Mängude algus 26.oktoobril kell 11.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2002. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaiu Kustasson 5149380,e-post kaiu.kustasson@gmail.com
Võistluste peakohtunik on Mehis Merilaine tel 5018259 , e-post mehismerilaine@hot.ee

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 30 eurot, mis tuleb tasuda Pärnumaa Spordiliitu.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.
Spordihallis avatud kohvik.

VII Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 21. oktoobriks 2016.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Pärast eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse www.joud.ee ja www.psl.ee.

VIII Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner