Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016. aasta meistrid meeste käsipallis.
Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 70. aastapäeva.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 28.oktoobril 2016.a Põlvas Mesikäpa Hallis.
Mängude algus 28.oktoobril kell 11.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Käsipalliklubi.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 40.- eurot tuleb tasuda Põlva Käsipalliklubile.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Kalmer Musting - telefon 5187454 või kalmermusting1964@hot.ee .

Registreerimine teha hiljemalt 26.oktoobriks 2016.a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Käsipalliklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner