Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

  1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
  2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
  3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine. 
  4. Tähistada EMSL Jõud 70.aastapäeva.

II Aeg ja koht
Võistlus toimub laupäeval, 26.novembril 2016. a. algusega kell 11.00 Eesti Maaülikooli  I korruse ringauditooriumis, Kreutzwaldi 1, Tartu.

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel. 

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Andres Karpa, telefon 554 6944.

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1998.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 2002.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2006.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse. 
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi. A-, B- C- D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis. 
Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale, iga sooritatud käiguga lisandub 2 sekundit mõtlemisaega.  Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi :Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita
mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:  
     a) Bushholz  
     b) Bushholz ilma nõrgema vastaseta jne.
     c) Bushholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi

V Ajakava
Registreerimine                    10.00 – 10.55
Võistluste avamine               11.00 – 11.10
I voor       11.10 - 11.50
II voor      11.55 - 12.35
III voor    12.40 - 13.40
IV voor     13.45 - 14.25 
V voor      14.30 - 15.10 
VI voor     15.20 – 16.00
VII voor   16.05 - 16.45
Võistluste lõpetamine          17.00 

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab kõikide turniiride (A, B, C, D)  I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. 

VII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot täiskasvanud võistleja ja 3 eurot noore kohta ja see tasutakse Tartumaa Spordiliidule arve alusel.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 21.novembriks 2016. a  e-mailile info@tmsl.ee  teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta ja maakonna ning arve maksja rekvisiidid.

IX Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija. 
Täiendav info – Lembit Toru, telefon 5556 0888. 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner