Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016. aasta meistrid noormeeste käsipallis.
Tähistada Eestimaa Spordiliidu Jõud 70. aastapäeva.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 26.-27. novembril 2016.a Kehra Spordihoones.
Mängude algus laupäeval, 26. novembril kell 14.00.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2003. aastal ja hiljem sündinud mängijatest. Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Spordiklubi Kehra Käsipall.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 35.- eurot. mis tuleb tasuda Spordiklubile Kehra Käsipall.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise, toitlustamise ja majutamise kontaktandmed:
Indrek Lillsoo - telefon 5114295 või indrek.lillsoo@hckehra.ee .

Registreerimine teha hiljemalt 20. novembriks 2016.a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Kehra Käsipall

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner