Eesti omavalitsusjuhtide X spordipäevad

Juhend

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

Aeg ja koht

Spordipäevad toimuvad 5.-6.augustil 2005.a.Jõgevamaal Tabivere vallas.
Saabumine Äksi Puhkemajja 5.augustil kuni 12.00.

Osavõtjad

Spordipäevadest kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlust korraldab Tabivere vald koostöös EMSL “Jõud”, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ja Jõgevamaa Spordiliiduga “Kalju”. Spordivahendid kindlustab läbiviija (krossijalgrattad võivad olla ka endal kaasas).

Spordialade programm

1.Jalgrattakross
Võistlus toimub Tabivere pargis. Raja pikkus ca 3 km. Rada läbitakse aja peale. Soovitav võtta  kaasa oma ratas. Kohustuslik kanda kiivrit.

2.Korvpalli vabavisked
Võistlus toimub Tabivere Gümnaasiumi võimlas. Visked kolmest erinevast kohast (vabaviskejoonelt ja külgedelt), igast kohast visatakse 7 viset, tabamus annab ühe punkti. Pall söödetakse viskajale kätte.

3.Jalgpalli täpsuslöögid
Võistlus toimub Tabivere Gümnaasiumi staadionil. Sooritatakse 10 lööki üheteistkümne meetri karistuslöögi joonelt (naisvõistlejad üheksalt meetrilt ) jalgpalli täismõõtmelisse väravasse, kusjuures värav on jaotatud ülemiseks ja alumiseks sektoriks. Löök mööda maad väravasse annab 1 punkti, õhust löök alumisse sektorisse 2 punkti ning löök ülemisse sektorisse 3 punkti ning latist põrkega 5 punkti.

4.Sõudmine
Sõudmine Saadjärvel tavalise kalamehe paadiga ümber tähise ja tagasi. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg.

5.Lauatennis
Mängitakse kiirturniir ühe geimi võiduni (11 punktini), vajadusel moodustatakse alagrupid. Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt osavõtjate arvust.

6.Kiviviske võistlus
Võisteldakse Äksi kihelkonna päevadel traditsiooniks saanud “Äksi äss” kiviviskevõistluses (heide selja taha, heide jalgade vahelt taha, heide küljelt ja heide ette). Kivi kaal umbes 12 kg (naistel 6-7 kg).

7.Tuletõrje takistusriba
Starditakse kahe voolikuga,  ületatakse poom, ühendatakse üks vooliku ots jagajaga, seejärel voolikud omavahel ja joatoruga ning ületatakse lõpujoon. Aeg seiskub kui lõpujoone ületamisel on kõik vooliku otsad ühendatud.

8.Paigalt viisikhüpe
Hüpatakse murul. Kaks katset, arvesse läheb parem tagajärg.

9.Odavise
Visatakse “Turbojavelin” odaga kauguse peale odaviske sektorisse. Kolm katset, arvesse läheb parem tagajärg.

10.Kardisõit
Kurvidega raja läbimine ajale.

Paremusjärjestuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii meestele kui naistele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kümnest seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.

Punkte antakse alljärgnevalt:
I koht – 50 p.
II koht – 48 p.
III koht – 47p.
IV koht – 46 p jne.

Üldvõitjaid (3 paremat meest ja 3 paremat naist) ja iga spordiala absoluutset paremat autasustatakse auhindadega. Eriauhind paremale üle 40 aasta vanusele meesvõistlejale. Üllatusauhinnad.

Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL “Jõud” eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1200.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 200.- krooni (sisaldab toitlustamist ja majutamist).

Majutuskohtade broneerimine Äksi Puhkemajas palume teostada hiljemalt 22.juuliks 2005.a. telefonil 77 64988 või 5158191. Ilusa ilma korral saab ööbida ka telkides (omal telk kaasa).

Registreerimine

Oma osalusest teata ja osavõtumaks palume kanda Tabivere Vallavalitsuse arveldusarvele 1120123808 (märksõna ”spordipäevad”) 22.juuliks 2005.a. Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta. Erandkorras võib osavõtumaksu tasuda ka kohapeal sularahas.

Eelnev teatamine on vajalik võistluste paremaks korraldamiseks.

Peatse kohtumiseni Tabiveres!

Lugupidamisega,

Aare Aunap                                                          Ants Saar
Tabivere vallavanem                                            EMSL “Jõud” peasekretär
5224686                                                                5062596

Info ja registreerimine

Tabivere Vallavalitsus
Telefon 7766940
e-mail: info@tabivere.ee
www.tabivere.ee

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner