14. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne
1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalust ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad. 

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 8.−9. veebruaril 2017. aastal Võrumaal.
Saabumine kolmapäeval, 8. veebruaril kell 10.00−11.00 Adrenalin Arena (Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald, www.adrenalinarena.com). 

III Osavõtjad
Kutsume  osa  võtma  kõiki  Eesti  Vabariigi  omavalitsusjuhte  (vallavanemad,  linnapead, volikogude esimehed). Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
- mehed kuni 44 aastat
- mehed vanuses 45+
- naised

Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi.
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 

IV Korraldamine ja läbiviimine
Võistlused  korraldab  Eestimaa  Spordiliit  Jõud  koostöös  Rõuge  Vallavalitsuse,  Haanja Vallavalitsuse, Võru Vallavalitsuse ja Võrumaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega   kindlustab   läbiviija,   v.a   laskesuusatamine, suusavarustus.

V Spordialad
1. ATV kross
2. Lauatennis
3. Ujumine
4. Lumegolf
5. Laskesuusatamine/laskmine
6. Noolevise
7. Mälumäng
8. Jäähoki täpsusvisked
9. Osavusülesanne jääl
10. Orienteerumine

VI Ajakava (ligikaudne)

Kolmapäev, 8. veebruar
10.00−11.00 saabumine ja registreerimine, tervitus, avasõnad
11.00 ATV kross
13.30 Lõunasöök Väimela Bistroos
14.00 Lauatennis
15.30 Ujumine
17.00 Lumegolf
17.00 Laskesuusatamine/laskmine
19.00 Saun
21.00 Õhtusöök ja esinejad
22.00 Noolevise

Neljapäev, 9. veebruar
8.30−9.15 hommikusöök
9.15 Mälumäng
10.30 Jäähoki täpsusvisked, osavusülesanne jääl
12.00 Orienteerumine
13.00 Lõunasöök Rõuge Põhikoolis
14.00 Lõpetamine ja autasustamine

VII Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Kohtade jagamise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.

Meestele      arvestatakse      kohapunkte      spordialadel      vastavalt      paremusjärjestusele absoluutarvestuses. Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele. Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. Igast alast osavõtt annab täiendavalt ühe osavõtupunkti.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal kahe parema mehe ja ühe parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VIII Autasustamine
1.   Eesti   omavalitsusjuhtide   mitmevõistluse   üldkokkuvõttes   kuut   paremat   võistlejat autasustatakse eriauhindadega. Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
3. Naiste arvestus toimub eraldi ühes klassis. Võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
4. Alade võitjaid autasustatakse meenega.
5. Maakondlikus arvestuses autasustatakse parimat maakonda karikaga.

IX Majandamine
Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Võrumaa Spordiliidu, Võrumaa Omavalitsuste Liidu, Rõuge Vallavalitsuse, Haanja Vallavalitsuse ja Võru Vallavalitsuse eelarvest. Osavõtumaks on 135 eurot iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutust, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 45 eurot (sisaldab toitlustamist ja majutust). Majutamine toimub Kurgjärve spordibaasis (http://www.nommesk.ee/Kurgjarve_spordibaas_702). Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele (SEB pank EE231010402006965009 või Swedbank EE662200221019920141).

X Registreerimine
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 1. veebruariks 2017 (nimi, sünniaeg, amet, mütsi suuruse jaoks pea ümbermõõt ning arve koostamiseks vajalikud andmed). Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine e.posti teel aadressil tiit@rauge.ee, lisainfo telefonil 517 6261.

XI Info spordialade kohta:

1. ATV kross. Toimumiskoht: Adrenalin Arena.
Võistlus käib mahamärgitud rajal kiiruse ja osavuse peale. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg ja kogutud karistussekundid.

2. Ujumine. Toimumiskoht: Väimela ujula.
Võistlejal tuleb läbida vabalt valitud ujumisviisis 50 meetrit, mille jooksul tuleb sooritada sukeldumine ja üks lisaülesanne, mis selgub kohapeal. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud aeg.

3. Lauatennis. Toimumiskoht: Väimela ujula.
Täpne (turniiri)süsteem selgub peale eelregistreerimist. Lauatennise reketeid saab laenutada kohapeal.

4. Lumegolf. Toimumiskoht: Haanja puhke- ja spordikeskus.
Paremusjärjestuse määratakse vähimate löökide arvu alusel.

5. Laskesuusatamine/laskmine. Toimumiskoht: Haanja puhke- ja spordikeskus.
Suusatatakse ca 3 km. Laskmine toimub kaks ringi lamadestiirus. Iga möödalask tähendab trahviringi. Kes ei soovi suusatada, sel on võimalus lasta kaks ringi püstitiirus. Relvad on korraldajate poolt, suusavarustus võistlejate isiklik. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg. Kes ei suusata, nende tulemused tulevad peale suusatajaid ning neil läheb arvesse silmade arv (suurim võimalik silmade arv 10).

6. Noolevise. Toimumiskoht: Kurgjärve spordibaas.
Kavas on klassikaline noolevise. Igal võistlejal 11 viset 3 m kauguselt, arvesse läheb 10 paremat viset.

7. Mälumäng. Toimumiskoht: Kurgjärve spordibaas.
Mälumäng koosneb 20 küsimusest. Paremusjärjestuse määrab õigete vastuste arv.

8. Jäähoki täpsusvisked. Toimumiskoht: Rõuge jääväljak.
Igal võistlejal on viis viset. Visatakse jäähoki väravasse, mis on jagatud erineval hulgal punkte andvateks sektoriteks. Paremusjärjestuse määrab visete punktisumma.

9. Osavusülesanne jääl. Toimumiskoht: Rõuge jääväljak.
Rajal on erinevad osavust nõudvad ülesanded. Võisteldakse uiskudel (soovitatav oma uiskude olemasolu) kiiruse ja osavuse peale. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud aeg. Iga eksimus toob trahvisekundeid.

10. Orienteerumine. Toimumiskoht: Rõuge alevik.
Toimub märkeorienteerumine. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud aeg. Iga eksimus toob trahvisekundeid. 

Muu info:

Tiit Toots, Rõuge Vallavalitsus, 517 6261, tiit@rauge.ee.

 

Trehvämi Võromaal!

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner