Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I. Eesmärk
    Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2017.a. meistrid lauatennises.

II. Aeg ja koht
    Võistlused toimuvad laupäeval, 18.veebruaril 2017.aastal Haapsalu Wiedemanni Spordihoones.
    Võistluste algus kell 11.00.
    Saabumine kuni 10.30.
    Paarismängule registreerimine lõpeb kell 13.00.

III. Võistluste korraldamine
    Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
    Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub koha peal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate arvust.
    Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.

IV. Osavõtjad 
    Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
    Võistlused on individuaalsed ja toimuvad meeste ja naiste vanuseklassis. Mängitakse meeste ja naiste üksikmängus, meespaarismängus, naispaarismängus ja segapaarismängus. Vanusepiirangut ei ole.

V. Autasustamine
    I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI. Registreerimine
    1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
    Heikki Sool, telefon 520 5204 või e-post: heikki.sool@gmail.com

    2. Registreerimine teha hiljemalt 15.veebruariks 2017.a.
    Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
    http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII.Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 7 eurot võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale.
Arvega tasumisel palun koos registreerimisega teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt

    1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
    2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Haapsalu Lauatenniseklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner