Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused sangpommi võistluses

Juhend

I. Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2017.a. meistrid  sangpommi võistluses.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus sangpommi võistluses.

II. Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  8. aprillil  2017.a. Melliste spordihoones (asukoht)
Võistluste avamine ja algus kell 11.00.
Võistlejate kaalumine kell 9.00 - 10.30.

III. Juhtimine ja  korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Ülo Kuusk, mobiil 5196 1112.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV. Osavõtjad
Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavaid sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V. Programm
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja kuni 18- aastastele noormeestele.
Võistkonna suurus piiramatu.
Noormehed -18 a.  kehakaaludes -75 kg ja + 75 kg;                                                16 kg sangpomm
Mehed                    kehakaaludes -68kg,-73 kg,-78 kg, -85 kg,-95 kg, + 95 kg.      24 kg sangpomm
Naised                    kehakaaludes -68 kg (12 kg sangpomm) ja + 68 kg (16 kg sangpomm)

Meeste individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti.

Naistel toimub ainult rebimine. 

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne . 

Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI. Autasustamine
Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 

VII. Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 3. aprilliks 2017.a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, 
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Tartumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
  3. Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 5 €. Summa kanda Mäksa SK  kontole  (EE371010220099219012-MÄKSA SPORDIKLUBI) hiljemalt 03.04.2017. 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner