Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises 

Juhend 

I. Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2017. a meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad 13.-14. mail 2017. a Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Võistluste algus 13. mail kell 10.00 ja 14. mail kell 9.00. 

III. Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi, kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, tel 505 4006, e-post karl@tehvandi.ee

IV. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava

Kellaaeg tähistab võistluslaskude stardi hetke.

Laupäev, 13. mai

Suur 50 m tiir
10.00     3 x 40 lasku              1 vahetus     mehed, meesjuuniorid (1997.a ja hiljem sündinud)

Väike 50 m tiir Sius Ascor
10.00     3 x 20 lasku              3 vahetust     naised, naisjuuniorid (1997.a ja hiljem sündinud)

25 m tiir
10.00     Standardpüstol 20+20+20               2 vahetust     mehed, meesjuuniorid
13.00     Spordipüstol 30+30                         3 vahetust     mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00      Jooksev metssiga (30+30)              mehed

Pühapäev, 14. mai

Väike 50 m tiir Sius Ascor
9.00     60 lasku lamades                               4 vahetust     naised, naisjuuniorid

Suur 50 m tiir
9.00      60 lasku lamades                              2 vahetust     mehed, meesjuuniorid
14.00    60 lasku vabapüstol                          1 vahetus      mehed, meesjuuniorid 

25 m tiir
9.00        Olümpiakiirlaskmine                       5 vahetust      mehed, meesjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00     Jooksev metssiga (20+20) vahelduv kiirus            mehed

VI. Arvestus

Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu.
Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures 
I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII. Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VIII. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 6 EUR iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr EE282200001120119799 või sularahas võistluspaigas.

IX. Registreerimine

1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 8. maiks 2017. a elektronposti aadressil karl@tehvandi.ee,näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 505 4006.

X. Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner