22. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

Juhend

I. Eesmärk ja ülesanne
1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 26-27. juulil 2017. aastal Viljandimaal Suure-Jaani vallas. Saabumine kolmapäeval 26. juulil kell 9.30-10.15 Suure-Jaani Gümnaasiumi juurde, aadressil Tallinna mnt 24, Suure-Jaani linn.

III. Osavõtjad
Kutsume osalema kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
-        Mehed kuni 44 aastat
-        Mehed 45 ja vanemad
-        Naised
Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi. Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV. Korraldamine ja läbiviimine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Suure-Jaani  Vallavalitsuse,  Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ja Viljandimaa Spordiliiduga. 

Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v.a. jalgrattakross, kus on oma ratas nõutav, võib kasutada ka oma sulgpalli reketeid ja discgolfi kettaid.

V. Spordialade programm
1. Sulgpall
2. Discgolf
3. Sõudmine
4. Minigolf
5. Jalgrattakross
6. Darts
7. Sudoku
8. Kuulijänn
9. Petank
10. Jahilaskmine

VI. Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab üldvõitja saavutatud parimate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Meestele arvestatakse kohapunkte spordialadel vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses. Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.

Punkte antakse alljärgnevalt: I koht - 50 p. II koht - 48 p. III koht - 46 p. IV koht - 45 p. jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.

VII. Autasustamine

  1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes kuute paremat võistlejat autasustatakse eriauhindadega. Võitjat autasustatakse rändkarikaga.
  2. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I-III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
  3. Naiste arvestus toimub eraldi. Võitjat autasustatakse karikaga, I-III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega. Alavõitjaid autasustatakse meenetega.
  4. Alade võitjaid autasustatakse meenega.
  5. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII. Majandamine
Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Viljandimaa Spordiliidu, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eelarvest.

Osavõtumaks on 150  € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist). Osavõtumaks tuleb väljastatud arve alusel kanda Suure-Jaani Vallavalitsuse arveldusarvele EE712200001120223591.

IX. Registreerimine
Oma osalusest palume teatada hiljemalt 17. juuliks 2017.a (nimi, sünniaeg, amet, särgi suurus ning arve koostamiseks vajalikud andmed).

Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine e-posti aadressil:  kalevi.kaur@suure-jaani.ee , telefon 52080231

Info spordialade kohta
1. Sulgpall
Võistlus toimub Suure-Jaani spordihoones. Alagrupid loositakse kohapeal ja mängude punktide arv lepitakse kokku kohapeal peale loosimist.

2. Discgolf
Võistlus toimub Suure-Jaani  discgolfi rajal. Mängitakse discgolfi lendtaldrikutega. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Mängitakse 9 korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv

3. Sõudmine rahvapaadil
Võistlus toimub Suure-Jaani järvel, sõidetakse järvel maha märgitud rada pikkusega ligikaudu 500 meetrit

4. Minigolf
Võistlus toimub Suure-Jaani Noortekeskuse juures, läbitakse 2 rada.
Paremusjärjestuse määrab radade läbimiseks kulunud löökide arv.

5. Jalgrattakross
Võistlus toimub ümber Suure-Jaani järve, meestele 2 ringi, naistele 1 ring. Ringi orienteeruv pikkus 1,4 km.  Start ühisstardist.  Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas.
Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

6. Darts
Võistlus toimub Vanaõue puhkekeskuses. Reeglid lepitakse kokku kohapeal.

7. Sudoku
Võistlus toimub Vanaõuel, lahendatakse 1 sudoku, paremusjärjestuse määrab lahendamiseks kulunud aeg ja õigete vastuste arv.

8. Kuulijänn
Võistlus toimub Vanaõuel. Kuulijänn 5 erinevast asendist. Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie viske pikkuse summa.

9. Petank
Võistlus toimub Vanaõuel, igal võistlejal kolm viset täpsuse peal, parim tulemus väikseim kauguste summa.

10. Jahilaskmine
Võistlus toimub Vanaõuel. Lastakse lendavat taldrikut. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.

Muu info

Kalevi Kaur,  Suure-Jaani Vallavalitsus, 52080231, e-mail kalevi.kaur@suure-jaani.ee

Kes kõhkleb ja kahtleb, palun helista!

Ootame kõiki spordihuvilisi omavalitsusjuhte Viljandimaale, Suure-Jaani!


Ajakava (orienteeruv)

Kolmapäev 26. juuli 2017

9 30-10 15  Saabumine, registreerimine
10 15-10 30 Avamine, tervitused
10 30-12 30 Sulgpall
12 30-13 00 Lõuna
13 00-15 00 Discgolf ja sõudmine
15 00-16 30 Minigolf
17 00-18 30 Jalgrattakross
19 00-21 00 Majutamine Vanaõuel, saun
21 00- Õhtusöök
22 00-23 00 Darts

Neljapäev  27. juuli

8 00-10 00 Ärkamine, hommikusöök
10 00-10 45 Sudoku
11 00- 12 00 Kuulijänn, petank
12 00-13 30 Jahilaskmine
14 00-14 30 Lõuna
15 00 Võistluste lõpetamine

Eestimaa Spordiliit Jõud
Suure-Jaani Vallavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner