Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused discgolfis

Juhend

I Eesmärk

1. Populariseerida discgolfi Eesti maakondades.
2. Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2017. aasta meistrid discgolfis.

II Võistluste toimumise aeg ja koht

12. august 2017. a  Aravetel. 18 korviga discgolfi rajal Aravete pargis Ambla vald, Järvamaa.

III AJAKAVA

Kell  10.00-10.30 Kohaloleku kontroll.

Kell  10.30 Mängijate koosolek, skoorkaartide jagamine

Kell  11.00 I ring

Kell  13.00 Lõuna

Kell  13.30-13.45 Soorkaartide jagamine 

Kell  14.00 II ring

Kell 16.30 Autasustamine

IV Korraldaja

Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Järvamaa  Spordiliiduga.  MTÜ Järva-Jaani Discgolfi Klubi. Peakohtunik Tanel Raigla.

V Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta maakondade spordiklubides registreeritud või maakonnas elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Võisteldakse individuaalselt ja maakondade võistkondadena.

Individuaalarvestuse

 • Juuniorid (≤15, s.o 2002 ja hiljem sündinud) (MJ2, FJ2)
 • Naised (FPO)
 • Seeniorid (40+, s.o 1977 ja varem sündinud) (MPM)
 • Avatud (MPO)

Divisjon avatakse kui sellesse on registreerinud vähemalt viis võistlejat.

Võistkondliku paremusjärjestuse arvestamiseks liidetakse iga maakonna 3 parima mehe ja 1 parima naise tulemused (võistkonna arvestusse võib minna ka vastava soost Juuniori tulemus). Võrdsete tulemuste korral on määravaks võistkonna parima võistleja tulemus, selle võrdsuse korral teise võistleja tulemus jne.

VI Osavõtutasu

 • MJ2, FJ2 – tasuta
 • FPO – 5 €
 • MPM – 5 €
 • MPO – 5 €
 • Tasumine
  MTÜ Järva-Jaani Discgolfi klubi arveldusarvele IBAN: EE751010220241724229
  Selgitus: JÕUD2017, mängija nimi ja divisjoni viide, maakond

VII Registreerimine

 • Registreerimine toimub dgmtrx.com veebikeskkonnas  https://dgmtrx.com/?u=scorecard&ID=458615
 • Maksimaalselt pääseb kõikide võistlusklasside peale kokku võistlema 90 mängijat. Suurema huvi korral tekib ootenimekiri.Registreerumise kinnituseks tuleb tasuda osalustasu. Kui tekib waiting list, siis on automaatselt registreerimise järjekorras eespool osalustasu tasunud mängijad.
  Viimane osalustasu tasumise kuupäev on 10. augustiks 2017. a.
  Kohapeal registreerumist ei ole.

VIII Reeglid

 • Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi.
 • Mängitakse kaks (2) 18-rajalist ringi. Finaale ei mängita.
 • Peale esimest ringi mängijad regrupeeritakse tulemuste ja võistlusklasside alusel.
 • Viigilistel tulemustel mängitakse kiire lõppmäng kolmel (3) korraldaja poolt valitud rajal ning vajadusel CTP (ühe viskega korvile lähemal) korraldaja poolt valitud rajal.
 • Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ning alkohoolsete jookide tarbimine keelatud.

IX Autasustamine

Individuaalsetes võistlusklassides I-III koha saavutanud sportlasi autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomitega.

Auhinnafond moodustab vähemalt 50% osavõtutasudest. Auhinnad on mitterahalised.

Võistlustel autasustatakse:

 • kolme (3) parimat Juuniorite divisjonis;
 • kolme (3) parimat Naiste divisjonis;
 • kolme (3) parimat Seeniorite divisjonis;
 • viite (5) parimat Avatud divisjonis.
 • Kolme (3) parimat võistkonda.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit
MTÜ Järva-Jaani Discgolfi Klubi

Tel 5199 2922      jjaanidiscgolf@gmail.com

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner