Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2005. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend 

I  Eesmärk

Populariseerida kergejõustikualade harrastust maaelanikkonna hulgas.
Selgitada EMSL "Jõud" 2005. aasta  parimad sportlased kergejõustikus ja parimad võistkonnad.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 21. augustil 2005.a. Türil Majandusgümnaasiumi staadionil algusega kell 13.00.

III  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade võistkondadel ja maakondade omavalitsusüksuste  territooriumil elavatel, õppivatel või töötavatel ning spordiklubidesse kuuluvatel sportlastel.

IV Vanuseklassid

B- poiste ja tüdrukute vanuseklass (sünniaastad 1990-1991)
A- noormeeste ja neidude vanuseklass (sünniaastad 1988-1989)
T-meeste  vanuseklass (sünniaastad  1987-1966)
ja naiste täiskasvanute vanuseklass (sünniaastad 1987-1971)
V- naiste veteranide klass (sünniaastad 1970  ja varem sündinud)
ja meeste veteranide klass (sünniaastad 1965 ja varem sündinud)

V  Võistluste programm

PB,PA,M, MV:
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M  4 x 100 m  (ühes vanusegrupis)

TB,TA,N, NV:
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N  4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

Teatevõistkondade arvu  ei piirata.

VI  Tulemuste  arvestamine

Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt:
I koht- 25 punkti
II koht- 23 punkti
III koht- 20 punkti
4.koht- 19 punkti  jne. 

Teatejooksudes koefitsent 2,0

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 20 parema tulemuse punktid + naiste ja meeste parema  teatevõistkonna punktid.

VII Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat  EMSL"Jõud" meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Võistkondlikus arvestuses autasustatakse kolme paremat võistkonda karikate  ja  diplomitega.

VII  Registreerimine ja osavõtu nõuded

1. Vormikohane eelregistreerimine teha 18.augustiks kella 18.00-ks e-mailile: martin@jarvakergejoustik.ee
1.1.  Registreerinutele saab teha muudatusi 1,5 tundi enne võistlusprogrammi algust.
1.2.  Registreerimislehed ja ajakavad leiate aadressilt: www.jarvakergejoustik.ee

2. Teatejooksudes võib sportlasi asendada 60 minutit enne ala algust.

Võistlusnumbrid sportlaste jaoks väljastatakse mandaadis kella 11.30- 12.45.

Mandaat toimub Türi Majandusgümnaasiumi staadionil (Tolli tn.51).

4.Erandkorras saab registreeruda võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust osavõtumaksuga 150 krooni ühe võistleja kohta.

VIII Tehnilised  tingimused

8.1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B -             140 cm
Neiud A      -             140 cm
Naised        -            140 cm
Naisveteranid -          130 cm
P
oisid B        -          150 cm
Poisid A       -           160 cm
Mehed         -           170 cm
Meesveteranid-         150 cm

8.2.  Heitevahendite kaalud
                                 
kuul             ketas               oda
Tüdrukud B                 3,0 kg          0,75 kg          400 g
Neiud A                      3,0 kg          1,0 kg             500 g
Naised                        4,0 kg           1,0 kg            600 g
NV                             4,0 kg           1,0 kg            600 g
Poisid B                      4,0 kg            1,0 kg           500 g
Noormehed A               5,0 kg            1,5 kg           600 g
Mehed                        7,26 kg           2,0 kg          800 g
MV                             7,26 kg           2,0 kg          800 g

8.3. Jooksude läbiviimise kord
8.3.1.  Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
8.3.2.  Väljakualadel on kõikidele neli katset.

IX Võistlejate registreerimine

9.1. Võistlejate registreerimine kogunemiskohas algab:
*  Jooksualadel 45 min. enne ala algust ja lõppeb 15 minutit enne ala algust
*  Väljakualadel 50 min. enne ala algust ja lõppeb 20 minutit enne ala algust

9.2.  Igale alale peab võistleja registreeruma isiklikult. Üheaegselt mitmel alal osalev võistleja peab enne  esimesele alale  väljaviimist registreeruma ka järgmistele aladele.

X Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtumaks  50.-  krooni ühe võistleja kohta kanda üle 18. augustiks
Kergejõustikuklubile “Järvala”, a/a 10702000712000  SEB EÜP

Võistkondade ja üksikvõistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Vajadusel saab osavõtumaksu tasuda ka mandaadis sularahas.

XI  Info

Leonhard Soom 5096812

Kergejõustikuklubi “Järvala”          Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner