Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" lahtised meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" 2005.a. meistrid meeste käsipallis.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 20.-21.augustil 2005.a. Viljandi Spordihoones.
Mängude algus 20.augustil kell 12.00.

III  Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele. Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomitega, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonnalt 400.- krooni, mis tuleb tasuda kohapeal.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII  Registreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 17.augustiks telefonil 5183807- Lembit Nelke.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Lembit Nelke.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

Käsipalliklubi Viljandi HC

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner