Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis

Juhend

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2017.a meistrid tüdrukute võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad teisipäeval, 24.oktoobril 2017.a. Pärnu Spordihallis ( Riia mnt. 129 ) ja Paikuse Tervisespordikeskuses (Paikuse vald, Paide mnt.19) http://paikusespordikeskus.ee/
Mängude algus 24.oktoobril kell 11.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2003. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste peakohtunik on Mehis Merilaine, tel.5018259, e-post: mehismerilaine@hot.ee
Kontakt Kaiu Kustasson telefon 514 9380, e-post  kaiu.kustasson@gmail.com

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.
Mängitakse kahel väljakul.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda Pärnumaa Spordiliidule.

Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Toitlustamine ettetellimisel võistluspaigas.

VIII Registreerimine
Registreerimine koos toidu tellimisega teha hiljemalt  17.oktoobriks 2017.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse www.jõud.ee ja www.psl.ee.

NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner