Eestimaa Spordiliit Jõud 2018.a meistrivõistlused
noormeeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is       I etapp - alagrupid ja AJAKAVA

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018. aasta meistrid noormeeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kahe etapi kokkuvõttes.
Esimene etapp toimub 7.-8. oktoobril 2017. a Viljandis ja teine etapp 13.-14. jaanuaril 2018. a Viljandiis.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2004. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja 1 treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Kahe etapi kokkuvõttes autasustatakse võitjat võistkonda karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
Kahe etapi kokkuvõttes valitakse selles vanuseklassais Jõud MV All Star Team, keda autasustatakse eriauhindadega (7). 

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot ühe etappi eest, kahe etappi  eest korraga tasudes on osavõtumaks 60 eurot,  mis tuleb tasuda Käsipalliklubile Viljandi HC.
Kõik  võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise, toitlustamise ja majutamise kontaktandmed:
Marko Koks - telefon 56 458 475 või marko@viljandihc.ee    

Registreerimine teha hiljemalt - esimesele etapile 2. oktoobriks 2017. a.
                                                 - teisele etapile      8. jaanuariks 2018. a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.
Info: www.joud.ee  ja www.viljandihc.ee .

Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Viljandi HC                      

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner