Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.
4. Tähistada EV 100. aastapäeva.

II Aeg ja koht
Võistlus toimub pühapäeval, 19.novembril 2017. a. algusega kell 11.00 Raplamaal Kaiu vallas Kuimetsa spordihoones.

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel. 

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Rapla Maakonna Spordiliit ning Kaiu Vallavalitsus

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 1999.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 2003.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2007.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse. 
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi. A-, B-, C-, D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis. 
Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 2 sekundit.  Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita
mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik). Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:  
     a) Bushholz  
     b) Bushholz ilma nõrgema vastaseta jne.
     c) Bushholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi

V Ajakava
Registreerimine           10.00 – 10.55
Võistluste avamine      11.00 – 11.10
I voor                           11.10 - 11.50
II voor                          11.55 - 12.35
III voor                         12.40 - 13.20
Paus
IV voor                         14.00 - 14.40
V voor                          14.45 - 15.25
VI voor                         15.30 - 16.10
VII voor                        16.15 - 16.55
Võistluste lõpetamine  17.00 

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab kõikide turniiride (A, B, C, D)  I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. 

VII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot täiskasvanud võistleja ja 3 eurot noore kohta ning see tasutakse Rapla Maakonna Spordiliidule arve alusel.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teha hiljemalt 15.novembriks 2017. a  EML-i kalenderplaani veebipõhisel vormil mängija või klubi volitatud esindaja poolt. Registreerimisvorm asub aadressil: http://www.maleliit.ee/
Kuna online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende võistlejate registreerimine teha e-posti teel aadressile: aivo@kaiu.ee ja marko@kaiu.ee teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta ja maakonna ning arve maksja rekvisiidid. Hilinenud registreerumisel lisandub osavõtule 3 eurot.

IX Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlust EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija koos peakohtunikuga.
Täiendav info – Aivo Sildvee 5109491 või 53408534
Võistluste peakohtunik on FA Hendrik Olde, telefon 5251623, hendrik.olde@maleliit.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud
Rapla Maakonna Spordiliit
Kaiu Vallavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner