Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises 2018 a.

Juhend

I    Eesmärk
     Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018. a. meistrid lauatennises.

II   Aeg ja koht
     Võistlused toimuvad laupäeval, 20. jaanuaril 2018. aastal Haapsalu Spordikeskuses Lihula mnt.10.
     Võistluste algus kell 10.00.
     Saabumine kuni 9.45.
     Paarismängule registreerimine lõpeb kell 13.00.

III  Võistluste korraldamine
     Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
     Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub koha peal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate
     arvust.
     Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.

IV  Osavõtjad 
      Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
      Mängitakse meeste ja naiste üksikmängus, meespaarismängus, naispaarismängus ja segapaarismängus.
      Vanusepiirangut ei ole.

V   Autasustamine
      I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja
      diplomiga.

VI  Registreerimine
     1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
         Heikki Sool, telefon 520 5204 või e-post: heikki.sool@gmail.com

     2. Registreerimine teha hiljemalt 18. jaanuariks 2018. a.
         Võistlustele registreerimine toimub EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu 
         http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VII  Majandamine ja osavõtumaksud
       Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
       Osavõtumaks on 10 eurot võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale.
       Arvega tasumisel palun koos registreerimisega teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
       Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII  Üldiselt

       1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
       2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik Madis Koit

Eestimaa Spordiliit Jõud
Haapsalu Lauatenniseklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner