s4283

15. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

JUHEND           PDF

I     Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.

II     Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 7.- 8. veebruaril 2018. aastal Kanepi vallas ja mujal Põlvamaal.
Saabumine kolmapäeval, 7.  veebruaril kell 10.00 – 11.00 Põlva Spordihoonesse (laskespordibaas), aadressil Metsa 7, Põlva.

III     Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:

- mehed kuni 44 aastat
- mehed 45+
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid
Võistleja vanus määratakse sünnikuupäeva järgi. 
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV     Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kanepi Vallavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, välja arvatud suusavarustus.

V     Spordialad 

 1. Laskmine
 2. Korvpalli visked
 3. Sulgpall
 4. Suusatamine
 5. Noolevise
 6. Täringujalgpall
 7. Täpsusvõistlus
 8. Jõuvõistlus
 9. Kombineeritud võistlus
 10. Tehnikasport (autode jäärajasõit või ATV)

VI     Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. 
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud või kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 2 parema mehe ja 1 parema naise võistlustelt kogutud punktide summa.
Eksjuhtide osalemine kooskõlastatakse kohapeal ning vajadusel täpsustatakse juhendit.

VII      Autasustamine 

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste vanuseklasside võitjaid autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikatega, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Kanepi Vallavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX     Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 1. veebruariks 2018. a (nimi, täpne sünniaeg, amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil kultuur@kanepi.ee .
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X     Muu info

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem - tel 5098958, e-mail andrus@kolleste.ee


OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE PÕLVAMAALE!

AJAKAVA

Kolmapäev, 7.veebruar 2018

Kogunemine Põlva Spordihoonesse (Metsa 7, Põlva).

11.00               Laskmine                                Põlva Spordihoone
12.20               Avamine                                 Krootuse Põhikooli võimlas
12.40               Korvpalli visked                    Krootuse Põhikooli võimla
13.00               Lõuna                                     Krootuse Põhikooli söökla
13.30               Sulgpall                                  Krootuse Põhikooli võimla 
16.45               Suusatamine                           Saverna suusarada
17.30               Majutus ja saun                     Cantervilla loss, Pikajärve küla
20.00               Õhtusöök ja peoõhtu              www.cantervilla.ee
21.30               Noolevise

Neljapäev, 8.veebruar 2018

8.00-8.45        Hommikusöök                       Cantervilla loss
  9.00               Täringujalgpall                     
11.00               Täpsusvõistlus
                        Jõuvõistlus
                        Kombineeritud võistlus
12.30               Tehnikasport
14.00               Lõuna
14.30               Lõpetamine

Info spordialade kohta

 1. Laskmine
  Võistlus toimub Põlva Spordihoone lasketiirus. Sportpüssist10 lasku lamades. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv. Täpne juhend selgub kohapeal.

 2. Korvpalli visked
  Võistlus toimub Krootuse Põhiooli võimlas. Kokku sooritatakse 20 viset neljast erinevast kohast. Paremusjärjestuse määrab 4 x 5 viskest saavutatud tabamuste arv.

 3. Sulgpall
  Võistlus toimub Krootuse Põhikooli võimlas. Kavas on üksikmäng. Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist.

 4. Suusatamine
  Võistlus toimub Saverna suusarajal. Meestele distants 2,6 km ja naistele 1,3 km.
  Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulutatud aeg.

 5. Noolevise
  Võistlus toimub Cantervilla lossis. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

 6. Täringujalgpall
  Täpne süsteem sõltub osalejate arvust.
  Lauamängu kirjeldus - https://www.youtube.com/watch?v=nVjp5zvmZ7k   

 7. Täpsusvõistlus
  Võistlustutvustus kohapeal. Koosneb kolmest osavõistlusest: hobuste võiduajamine, punktijaht, palliralli. Üldine paremus selgub kolme osavõistluse kohapunktide summeerimisel.

 8. Jõuvõistlus
  Võistlustutvustus kohapeal – saani tõmme, viljakoti tõmme.
  Paremus selgub kahe osavõistluse tulemuste summeerimisel.

 9. Kombineeritud võistlus
  Võistlus toimub Cantervilla lossi ümbruses, kavas osavusülesanded.
  Lõplik juhend sõltub ilmastikuoludest ja selgub kohapeal.

 10. Tehnikasport
  Kavas on autode jäärajasõit või ATV sõit.
  Autoga sõidetakse Valgjärve jäärajal, ATV-ga sõidetakse täpsuse ja osavuse peale Cantervilla lossi ümbruses. Lõplik võistlusjuhend sõltub ilmastikuoludest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Kanepi Vallavalitsus
Põlva Maakonna Spordiliit
Põlvamaa Omavalitsuste Liit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner