Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

JUHEND

I  Eesmärk
Elavdada huvi ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018.a. meistrid ja võistkondlik  paremusjärjestus lauamängude mitmevõistluses.

Eesti lauamängude KV II etapp. 

II Aeg ja koht

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad  25. veebruaril 2018.a. algusega kell 10.00 Koerus, Koeru Keskkoolis

Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni.
Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.

III  Korraldamine
Võistlused korraldab EMSL Jõud koostöös Järvamaa Spordiliiduga, läbiviijaks on Koeru Spordiklubi.

Võistluste peakohtunik on Urmas Virves, telefon 58363854
Võistluste peasekretär on Guido Trees, telefon 5278 829, e-mail ekml@hot.ee

Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.
Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a (1964.a ja hiljem sündinud)
- naised 55+ (1963.a ja varem sündinud)
- mehed kuni 59.a (1959.a ja hiljem sündinud)
- mehed 60 – 69 (1949.a – 1958.a sündinud)
- mehed 70+ (1948.a ja varem sündinud)
- tüdrukud (2000.a ja hiljem sündinud)
- poisid (2000.a ja hiljem sündinud)

V  Spordialad ja tulemuste arvestamine

Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale
(mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini (2 punkti vahega).
Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
Võrdsete punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral Bucholzi koefitsienti, järgneb Bergeri ja selle võrdsuse korral progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis mängimisel arvestatakse võrdsete punktide korral esmajärjekorras omavahelis(te)s mängudes saavutatud punkte, viigi korral järgneb Bergeri koefitsient.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 6 parema võistleja tulemuse kohapunktid,
kusjuures igas võistlusklassis annab  I koht 15 punkti, II koht 13 punkti, III koht 12 punkti jne.
Alates 14.kohast arvestatakse igale osavõtjale 1 punkt.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI  Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall. Nõutud on vahetusjalatsid.

VII  Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud medali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning II ja III koha saavutanud võistkondi diplomiga.

VIII Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust,
mis on täiskasvanutel 5 eurot osavõtja kohta ning  noortel 2 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega
Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

IX Registreerimine

Võistlustele registreerimine teha  EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 23.veebruariks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

X Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.

Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa  Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner