Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tõstmises 2018

Juhend

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018.a. meistrid  tõstmises.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus  tõstmises.

II Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  10. märtsil 2018.a. Melliste spordihoones (asukoht)
Võistluste avamine ja algus kell 11.00, mandaat kuni 9.00 – 10.00 võistluspaigas.
Võistlejate kaalumine kell 9.00 - 10.00.

III Juhtimine ja  korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Viktor Korobov, mobiil 5341 0227. 

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad
Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavaid sportlasi.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud: 
Mehed: -56, -62, -69, -77, -85, -94, -105 ja +105 kg.
Naised: -48kg, -58kg, -69kg ja +69kg. Naiste paremusjärjestus kehakaaludes reastatakse Sinclairi punktide alusel.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.  

VI Autasustamine
Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 

VII Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 5. märtsiks 2018.a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, 
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Tartumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
  3. Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 5 €. Summa kanda Mäksa SK kontole EE371010220099219012 - MÄKSA SPORDIKLUBI hiljemalt 05.03.2018. 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner