Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused sangpommi võistluses 2018

Juhend

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018.a. meistrid  sangpommi võistluses.
  2. Selgitada välja võistkondlik paremusjärjestus sangpommi võistluses.

II Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  10. märtsil 2018.a. Melliste spordihoones (asukoht)
Võistluste avamine ja algus kell 11.00.
Võistlejate kaalumine kell 9.00 - 10.30.

III Juhtimine ja  korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Tartumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Ülo Kuusk, mobiil 5196 1112.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad
Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavaid sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja kuni 18- aastastele noormeestele.
Võistkonna suurus piiramatu.
Noormehed -18 a. (s.a.2000 ja hiljem sündinud) kehakaaludes -75 kg ja +75 kg;                16 kg sangpomm
Mehed                    kehakaaludes -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, -85kg, -95kg, +95 kg.         24 kg sangpomm
Naised                    kehakaaludes -68kg (12 kg sangpomm) ja +68 kg (16 kg sangpomm)

Meeste individuaalne paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine annab 1 ja tõukamine 2 punkti. Naistel toimub ainult rebimine. 

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.

VI Autasustamine
Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga.
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. 

VII Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt 5. märtsiks 2018.a.
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, 
mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Tartumaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
  3. Osavõtumaksuks on  6 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 5 €. Summa kanda Mäksa SK  kontole  (EE371010220099219012-MÄKSA SPORDIKLUBI) hiljemalt 05.03.2018. 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner