Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis

Juhend

Täiendatud pärast võistkondade registreerimist.

I   Eesmärk

Populariseerida jäähokit Eesti maakondades.
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018. aasta meistrid meeste jäähokis.

II   Aeg ja koht

AJAKAVA     Tulemustega 27.02.18

Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis toimuvad ajavahemikul 2018. aasta veebruarist märtsini.
Võislussüsteem ja mängude ajakava avaldatakse kodulehel www.joud.ee  .

III   Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit  Jõud.
Võistluste peakohtunik on Jaan Ahi, mobiil 556 00150, e-post jaan.ahi@mail.ee

IV   Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade ja klubide meeskonnad, kes on tasunud osavõtumaksu. 
Võistkonna registreerimine kooskõlastada maakonna spordiliiduga.

Võistkonna suurus on 18 mängijat (2+ 16) ja treener.
Võistkond lubatakse mängima juhul, kui meeskonnas on 9 mängijat (koos väravavahiga).

V   Võistluste läbiviimine

Mängitakse kahes tugevusgrupis.

I grupp

 1. Tartu Condor
 2. Saku HK
 3. Jõgevamaa
 4. Viljandi Hokiklubi

I grupp mängib 2 ringi turniirisüsteemis.

II grupp

 1. HK Uudeküla Päts    
 2. Tartu Lions          
 3. Rõuge Snaiprid      
 4. Pärnu Hokiklubi    

II grupp mängib 2 ringi turniirisüsteemis.

Võistlused toimuvad IIHF hokireeglite - (väljaarvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja vastavalt käesolevale reglemendile.

Erisused IIHF reeglitest: 

 • Mängu aeg on I grupis 3 x 15 minutit puhast aega ja II grupis 3 x 15 minutit jooksvat aega, vaheaeg 2 minutit.
 • Vahetult enne mängu soojendus 2 minutit (lubatud mitme litriga).
 • Mänge teenindab 2 väljakakukohtunikku, protokollija ja ajavõtja.
  Mängu võib erandkorras, kokkuleppel korraldajaga teenindada  ka üks väljakukohtunik.
 • Keelatud on kasutada löökviskeid ja kehamängu.
 • Võistlusmääruste vastu eksimise korral karistatakse mängijaid vastavalt võistlusmäärustikule eemaldamistega.

VI  Paremuse selgitamine

Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Mängust loobumise korral arvestatakse võistkonnale 0:5 kaotus ja määratakse trahv 100 eurot.
Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt omavaheliste mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet, üldist väravate vahet ning ka selle võrdsuse korral, osutub võitjaks meeskond, kellel on turniiril vähem karistusminuteid. 

VII   Autasustamine

Mõlema tugevusgrupi võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid ja treenerit medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid ja treenereid medali ja diplomiga.

VIII   Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Võistluste o
savõtumaksuks on kohtunike tasustamine turniiril (vt ajakava).

Korralduskoha klubi või vastu võttev võistkond kindlustab korrasoleva väljaku ja lauakohtunikud.
Vastu võtval klubil/ võistkonnal (alakavas märgitud esimesena) on kohustus maksta kohtunike tasu (väljakukohtunikele ja lauakohtunikele).

I grupp
Iga mängu kohtunike tasu 80 eurot (2x25 € + 2x15 €), mis tuleb maksta vastuvõtja võistkonna poolt enne mängu algust.
EMSL Jõud maksab kinni II ringi Viljandi jäähalli rendi arve.

II grupp
Iga mängu kohtunike tasu 60 eurot (2x20 € + 2x10 €), mis tuleb maksta vastuvõtja võistkonna poolt enne mängu algust.
EMSL Jõud maksab kinni II ringi Tartu jäähalli rendi arve.

Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX   Registreerimine

Võistlustele registreerimine toimus EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ ,

X   Üldiselt

Kõik juhendis juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos Kaptenite Koguga, kuhu kuulub üks esindaja igast meeskonnast.

Peakohtunik on Jaan Ahi - mobiil 556 00150, e-post jaan.ahi@mail.ee

Täiendav info EMSL Jõud meistrivõistluste kohta:
Tarmo Volt- telefon 6622652, mobiil 5040612, e-post tarmo@joud.ee  

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner