Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend 

Eesmärk

 1. Pakkuda noortele võimalus  harrastada lauamänge ja  võistlemisvõimalusi.
 2. Selgitada parimad noored lauamängude  mitmevõistluses.
 3. Selgitada  parimad  maakondade võistkonnad  noorte  lauamängude mitmevõistluses.

Aeg ja koht

      Võistlused  toimuvad  22. oktoobril 2005.a.  Pärnumaal, Sauga  Valla SK võimlas  algusega kell 10.00. Saabumine   9.45-ni.

Osavõtjad ja võistluste korraldus

 1. Osa võtma lubatakse kõikide vabariigi  maakondades  ja maakondade linnades elavaid   poisse ja tüdrukuid 3  vanusegrupis:
  -         vanem grupp  -sündinud 1987-1989.a.
  -         keskmine grupp - sündinud 1990-1992.a.
  -         noorem grupp - sündinud 1993. ja hiljem

Iga võistleja võib  võistelda ainult omas  vanusegrupis.Võistlejal peab  olema kaasas vanust tõestav  dokument.

 1. Võistlused korraldab EMSL”Jõud” ja viib läbi  Pärnumaa  Koroonaklubi Ring.

Võistluste läbiviimine ja paremusjärjestuse selgitamine

 1. Võistluste läbiviimisel rakendatakse  Eestis  kehtivaid male, kabe, lauatennise ja koroona võistlusmäärusi.
 2. Võistlustel  mängitakse  ringsüsteemis või  vähemalt  7 vooru šveitsi süsteemis kusjuures
  -males on  mõtlemisaeg  5 min. võistlejale ja 2 partiid
  -kabes on  mõtlemisaeg 3 min. võistlejale ja 2 partiid
  -koroonas  mängitakse  2 geimi
  -lauatennises  2 setti 11  punktini.

Paremusjärjestus (poisid ja tüdrukud eraldi) määratakse  punktide  kogusummaga, kusjuures  võit igas  mängus annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv,mis oli mängijatel iga vooru  järel, kui ka see ei selgita paremusjärjestust siis jäetakse ära I vooru, II vooru jne.  järgsed punktid.

 1. Ringsüsteemis  võrdsete punktide korral määrab  paremusjärjestuse :
  a)      omavaheline  matš (matšide suhe)
  b)      suurem  võitude arv.
 2. Võistkondlik paremusjärjestus  selgitatakse  6 parema võistleja   (sõltumata grupist)  kohapunktide liitmise teel, kusjuures  esikoht  igas  vanusegrupis (poisid, tüdrukud eraldi) annab 15 p., II koht 13 punkti, III koht 12  punkti jne.Võistkondlikku arvestusse  mitteminev võistleja hoiab kohad ja punktid  kinni. Punktide võrdsuse korral  võistkondlikus  arvestuses saab parema koha võistkond, kellel on  parem koht  suurema arvuga võistlejate vanusegrupis.

Autasustamine

 1. Individuaalarvestuses  iga vanusegrupi kolme paremat poissi ja tüdrukut autasustatakse  vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
 2. Võitjat  maakonna võistkonda   autasustatakse  karika ja diplomiga , II ja III kohale  tulnuid  diplomitega.

Majandamine ja  inventar

Võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL “Jõud” eelarvest ja laekunud osavõtumaksust,milline on iga võistleja kohta 30.- EEK ja see tasutakse läbiviijale võistluspaigas. Lähetuskulud kannavad lähetavad  organisatsioonid või võistlejad. Igal võistlejal kaasa  võtta koroona kii ja lauatennise reket ning pall.

Registreerimine

 1. Eelregistreerimine teostada hiljemalt 17. oktoobriks 2005.a. telefonil 5206092 (Heino Merilaine) või telef. 4461201. Sealt vajadusel täiendav info.
 2. Mandaadis tuleb läbiviijale esitada võistkonna  kohta tehniline ülesandmisleht (võistleja nimi, perekonnanimi ja täpne sünniaeg).

Üldiselt

Kõik antud juhendismääratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade  esindajatega.

Eesti Maaspordi Liit  “Jõud”

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner