Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Võistluste eesmärgiks on pakkuda noortele lauatennisistidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja EMSL "Jõud" 2005.a. parimad noortevõistkonnad lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 26.novembril 2005.a. Raplamaal Märjamaa vallas Valgu klubis.
Võistluste algus kell 11.00. Mandaat kell 10.00-10.45 võistluspaigas.

III  Osavõtjad

Osa võivad võtta kõik noorte võistkonnad, millised on komplekteeritud maakondades ja maakondade linnades  elavatest või maakondades registreeritud klubide sportlastest.
Võistlused toimuvad kolmes vanuserühmas:
1986-1989.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1990-1992.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1993.a. sünd. ja nooremad   2 poissi ja 1 tüdruk

IV  Võistluste korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Rapla Maakonna Spordiliit.
Võistluste läbiviimise süsteem pannakse paika võistluspaigas sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

V  Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seostud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast  osavõtumaksust. Osavõtumaks 50.- krooni võistkonna (2 P x 1 T) kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.

VII Registreerimine

Osavõtust informeerida hiljemalt  23.novembrini 2005.a. läbiviijat (Allar Oviir  5065305) või Rapla Maakonna  Spordiliitu 48 55481 (Helle Kruus).

VIII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner