Eestimaa Spordiliit Jõud 2018.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.

Juhend PDF

I          Eesmärk
*
Populariseerida maadlussporti.
* Selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018.a. meistrid kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.
* Selgitada võistkondlik paremusjärjestus kõikides kavas olevates maadlusliikides.

II         Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad  22.aprillil 2018.a Põlvas Mesikäpa Hallis, Kesk tn 25.
Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 10.00 võistluspaigas.
Kaalumine 10.00-10.30 võistluspaigas.

III       Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Põlva Maadlusklubi „Lapiti“ ja Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Võistluste peakorraldaja on Elar Hani, tel. 5595 5973
e-mail: maadlusklubilapiti@gmail.com
Võistluste peasekretär on Veiko Proovel, tel. 53020135
e-mail: veikoproovel@gmail.com
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, erandina selgitatakse kehakaaludes 1(üks) kolmanda koha omanik.

IV       Osavõtjad
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kreeka-rooma maadlus
- maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2001.a ja hiljem.
Noorte kehakaalud:  -45, -48, -51 kg
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-55, -60, -63, -67, -72,  -77,  -82, -87, -97,  -130 kg.

Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne. 

Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Vabamaadlus
- maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2001.a ja hiljem.  
Noorte kehakaalud: :  -45, -48, -51 kg
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
 -57 kg, -61, -65, -70, -74, -79,  -86, -92, -97, -125 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Naistemaadlus – maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -40, -45, - 50,  -53, - 57,  -63, -68,  -76 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI       Autasustamine
Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI       Registreerimine
Registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Registreerimine teha hiljemalt 18.aprilliks 2018.a.

  1. VII      Majandamine ja osavõtumaksud
    Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot võistleja kohta, mis tasutakse mandaadis või arve alusel panga ülekandega võistluste läbiviija Põlva Maadlusklubi „Lapiti“a/a-le. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
    Osavõtjatel on võimalik registreerimismoodulis koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 3,50 €. Toitlustamine toimub Mesikäpa halli kõrval olevas sööklas, tasumine kohapeal sularahas.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Maadlusklubi Lapiti
Põlva Maakonna Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner