Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises 

Juhend pdf

Juhend 

I. Eesmärk
1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2018.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 19.-20.mail 2018.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses. Võistluste algus 19. mail kell 10.00 ja 20. mail 9.00 Kellaaeg programmis tähistab harjutuse võistluslaskude starti.

III. Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi, kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, tel.: 505 4006, e-post: karl@tehvandi.ee

IV. Osavõtjad
Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava

Laupäev, 19. mai

Suur 50 m tiir
10.00 Väikepüss 3 x 40 lasku 1 vahetus mehed, meesjuuniorid (1998.a. ja hiljem sünd.)

Väike 50 m tiir Sius Ascor
10.00 Väikepüss 3 x 20 lasku 3 vahetust naised, naisjuuniorid (1998.a. ja hiljem sünd.)

25 m tiir
10.00 Standardpüstol 20+20+20 lasku 2 vahetust mehed, meesjuuniorid
13.00 Spordipüstol 30+30 3 vahetust mehed, meesjuuniorid, naised, naisjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (30+30 lasku) mehed

Pühapäev, 20. mai

Väike 50 m tiir Sius Ascor
9.00  Väikepüss 60 lasku lamades 4 vahetust naised, naisjuuniorid

Suur 50 m tiir
9.00 Väikepüss 60 lasku lamades 2 vahetust mehed, meesjuuniorid,
14.00 Vabapüstol 60 lasku 1 vahetus mehed, meesjuuniorid

25 m tiir
9.00 Olümpiakiirlaskmine 5 vahetust mehed, meesjuuniorid

Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (20+20 lasku) vahelduv kiirus, mehed

VI. Arvestus
Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22, III koht – 20, 4. koht 18, 5. koht 17 punkti jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII. Autasustamine
I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VIII. Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 6 EUR iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. EE282200001120119799 või sularahas võistluspaigas.

IX. Registreerimine
1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 14. maiks 2018.a. saates registreermislehe elektronposti aadressil karl@tehvandi.ee,
    näidates ära võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
2. Lae alla registreerimisleht
3. Täiendav info: Karl Kontor telefon 505 4006.

X. Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner