Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

Juhend pdf

I  Eesmärk
-  Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal.
-  Selgitada EMSL Jõud 2018. aasta meistrid petangis.

II  Aeg ja koht
Võistlused toimuvad pühapäeval, 3. juunil 2018. aastal algusega kell 10.00 
Vokas, Metsa tn 2 staadionile rajatud petankiväljakul.

III  Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Ida-Virumaa Spordiliiduga, 
võistlused viib läbi Viru Spordiklubi MTÜ.Võisteldakse vastavalt "Petangispordi ametlikele reeglitele"
Peakohtunik: Juhan Neiland e-post: johannesneiland@gmail.com  tel 5622 8909
Abikohtunik: Kenneth Muusikus

IV  Osavõtjad
Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.
Võistlusviis: trio
Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget. 
Võistlusklassid: põhiklass ja naised 
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis. Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.

V  Maakondade paremusjärjestuse selgitamine
Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem, III koht 2 punkti vähem jne. Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI  Autasustamine
I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomitega. 
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga. 

VII  Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 25 eurot võistkonna kohta tasuda Viru Spordiklubi MTÜ arveldusarvele  EE272200221069169004 (Swedbank)
Selgitusse märkida petank, maakond. Eelneval kokkuleppel on võimalik osavõtumaksu maksta ka kohapeal sularahas.
Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII  Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu  http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 30. mai kella 21ks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala korraldajale. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX  Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

 

        

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner