Eesti valdade XIV talimängud

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

1. Talimängude eesmärgiks ja ülesandeks on:

a) pakkuda maaelanikele võistlemise võimalusi; 

b) selgitada vabariigi valdade meistrid ja parimad vallad murdmaasuusatamises ning võistkondlikud meistrid males, kabes, lauatennises, meeste ja naiste korvpallis;

c) selgitada parimad vallad talispordis.

II  Aeg ja koht

2. Talimängude võistlused toimuvad alljärgnevalt:
- lauamängudes (male, kabe, lauatennis) ja korvpallis naistele ja meestele
 
alagrupid 14.-15.jaanuaril 2006.a. kohtadel (vastavalt taotlustele)

finaalvõistlused:
- korvpallis meestele   10.-12.veebr. 2006.a. Tamsalu Spordihoone
- korvpallis  naistele    11.-12.veebr. 2006.a. Tamsalu Spordihoone
lauamängud:
- male                        11.-12.veebr. 2006.a  Tamsalu  Gümnaasium
- kabe                        11.-12.veebr. 2006.a. Tamsalu  Gümnaasium
- lauatennis                11.-12.veebr. 2006.a.  Tamsalu  Gümnaasium
- suusatamine            11.-12.veebr. 2006.a.  Tamsalu  suusarada

III Juhtimine ja korraldamine

3.Talimängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eesti Maaspordi Liit "Jõud".
4.Talimängude läbiviimist teostavad Tamsalu Spordiklubi ja Tamsalu vald. 

IV Osavõtjad

5. Talimängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti Vabariigi valdade võistkondi.
6. Võistkondi üksikutel spordialadel lubatakse komplekteerida antud valla elanikest või põhikohaga töötajatest.
7. Vald võib mängudel olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.

V  Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamise tingimused

8. Mängude kavas on järgmised spordialad:
a) Murdmaasuusatamine (vaba sõiduviis)- võistkonna suurus piiramatu.
Programmis:
10 km - noormeestele (sünd. 1988-1989.a.)
        
 - meestele (sünd. 1967-1987.a.)
          
- meesveteranidele (sünd. 1957-1966.a.)

5 km   - meesveteranidele  (sünd. 1956 ja varem)
         
- poistele (sünd. 1990. ja nooremad)
         
- neidudele (sünd. 1988-1989.a.)
         
- naistele (sünd. 1972 -1987.a.)
         
- naisveteranidele  (sünd. 1962-1971.a.)

3 km   - naisveteranidele (sünd. 1961.a. ja varem)
          
-neidudele (sünd. 1990.a. ja nooremad)

teatesuusatamine 3 x 3 km  naistele ja 4 x 5 km meestele

Individuaalne (viies vanusegrupis naistele ja meestele) ning teatesuusatamise võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse distantsi määrustepärasel läbimisel kulutatud aegade põhjal. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel murdmaasuusatamises annab esikoht igal individuaaldistantsil ja vanusegrupis 80 punkti, II koht- 77 punkti, III- 75; IV- 73; V- 72 jne. punkti.
Teatesuusatamises on koefitsent 4.
Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem punktide kogusumma, kusjuures arvestusse läheb kokku 7 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 2 parema teatevõistkonna tulemus. Punktide võrdsuse korral on määravaks väiksem arvesseminevate kohtade summa teatesuusatamises.

b) Male ja kabe  Võistkonna suuruseks on mõlemal spordialal  5 võistlejat:
2 meest ja vähemalt 1 naine + 1 poiss (sünd. 1989 ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1989.a. hiljem)
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (12  võistkonda) viiakse läbi 4 alagruppi, igast alagrupist 3 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja ajakontrolli panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

Finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis. Vooru kestvuseks on 1tund. Võrdsete punktide korral on määravaks:
1. Võidetud matšide arv
2. Omavaheline mäng
3. Võidetud ja viigistatud matšide arv
4. Suhe võitjasse.

NB! Finaali pääsenud võistkonnal palume kaasa võtta 2 kella

c) Lauatennis    Võistkonna suuruseks on 5 sportlast:
2 meest ja vähemalt
1 naine + 1 poiss (sünd. 1989 ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1989.a. ja hiljem).
Finaalturniirile pääsenuteselgitamiseks (16 võistkonda) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 4 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul. Finaalturniiri tabelisse loosimine (paigutus) toimub esindajate koosolekul.
Kahe võistkonna omavahelises kohtumises mängitakse 5 võiduni.
Paarismängus võivad mängida ka noored.

Lauatennise mängude järjekord:
1. MA I - MB II
2. MB I - MA II
3. N - N
4. P - P
5. T - T
6. Segapaar
7. Meespaar
8. MA I - MB I
9. MA II - MB II

d) Korvpall  meestele   Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (8 võistkonda) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 2 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppidevõistlussüsteemi ja mängukava panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust. Alagrupi läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu. Alagruppides mängitud omavaheline kohtumine tuleb finaalturniirile kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
Fnaalturniiril mängitakse kahes neljases alagrupis, millede 2 paremat võistkonda mängivad lõppvõistlusel enne I-II ja III-IV koha selgitamist läbi nn. "risti". Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.

NB! Finaalvõistluste algus reedel 10. veebruaril kell 16.00

e) Korvpall naistele  Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (4 võistkonda) viiakse läbi 2 alagruppi, kust 2 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide  võistlussüsteemi ja mängukava panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust. Alagrupi läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu. Alagruppides mängitud omavaheline mäng tuleb finaalturniirile kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
Finaalvõistlustel mängitakse  4 x 8 minutit.

VI Talimängude üldvõitja selgitamine

9. Mängude üldvõitja (valla) selgitamisel liidetakse 4 parema spordiala kohapunktid, kusjuures kohapunkte antakse järgmiselt: I koht- 40 punkti, II- 37 p., III-3 5 p., IV - 33 p.,  V- 32  p. jne. (Mitme võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse parem, mittearvesseminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni).
Murdmaasuusatamises on koefitsent 1,2.
Suurem punktide kogusumma määrab võistkondade paremusjärjestuse. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse parem koht murdmaasuusatamises.

VII  Autasustamine

10. Mängude üldvõitjat valda autasustatakse MSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi väikeste karikate ja diplomitega.
11. Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse MSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
12. Üksikutel spordialadel I-III kohale tulnud individuaalvõistlejaid, teatevõistkondade liikmeid ja mängude võistkondade liikmeid autasustatakse vastavalt medalite ja diplomitega.

VIII Majandamine

13. Kõik finaalvõistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Alagruppide läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust. Osavõtumaks lauamängude alagruppidest on 200 krooni võistkonna kohta. Korvpallis alagrupi osavõtumaks 800 krooni võistkonna kohta. 
Alagrupist osavõtjatel tasuda osavõtumaks koos eelregistreerimisega EMSL "Jõud" arveldusarvele 10052037323002 SEB Eesti Ühispangas.

14. Finaalvõistlustest osavõtumaks on 75.- krooni osavõtja kohta, sõltumata spordialast. Osavõtumaks tuleb tasuda üldreeglina enne finaalvõistlusi üleandega Tamsalu Vallavalitsuse arveldusarvele 1120136552 Hansapank, märgusõna “Talimängud”.

Üldinfo finaalvõistluste kohta- Krista Lepik 5202064

Erandkorras saab tasuda osavõtumaksu ka  mandaadis sularahas.

15. Majutamine:
Majutuskohad:
Vinni Spordihoone ( 30 km)              3257164
Väike-Maarja  Vainu tare (13 km)     53432473
Kadrina Spordihoone (18 km)           5089922
Neeruti Suusabaas (15 km)              5039655
Tamsalu Spordikompleks                 3230788
Väike-Maarja Päästekool ( 10 km)    53420074
Väike-Maarja Kutsekool (10 km)       5217239                                               

Voodimajutuse broneerimise ja maksetingimused lepivad kokku soovijad ise.
Voodimajutuse taotlused rahuldatakse tellimuste järjekorraskuni kohtade lõppemiseni.

Põrandamajutus Tamsalu Gümnaasiumis 25.- krooni öö (oma madratsid, tekid, linad jms. kaasa).
Majutuse eest tasuda Tamsalu  Vallavalitsuse a
rveldusarvele 1120136552 Hansapank.  Ära märkida “majutus” ja inimeste arv. Kontaktisik  Heili Margs  55627597, 3230446.

16. Ühistoitlustuse  võimalus:
R   10.02  Õhtusöök         30.-                          
L   11.02  Hommikusöök   25.-
L   11.02  Lõunasöök        50.- 
L   11.02  Õhtusöök          30.-
P   12.02  Hommikusöök   25.-
P   12.02  Lõunasöök        50.-

Toitlustamise soovijatel palume raha üle kanda Virumaa Suurköök OÜ arvele a/a 10220007333016  SEB EÜP, märgusõna "Talimängud" hiljemalt 8.veebruariks 2006.a. Ülekandel ära märkida, kas täiskomplekt või toidukordade kaupa päevade lõikes.

Täiendav info: Jaana Reissaar  5053515

IX  Registreerimine

17. Eelregistreerimine osavõtuks lauamängude (male, kabe, lauatennis) ja meeste ja naiste korvpalli alagruppidest teostada  hiljemalt 20.detsembriks 2005.a. Ühtlasi palume informeerida oma soovist alagruppide (lauamängud koos, korvpall eraldi) läbiviimiseks. Elektronpostiga registreerimisel kindlasti ära märkida registreerija kontakttelefon. Eelregistreerimine alagruppidest osavõtuks teha aadressil (vt. p.18). Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja alagruppidesse loositakse ainult siis, kui on laekunud osavõtumaks EMSL  "Jõud" arvele. EMSL "Jõud" kannab kõigile alagruppi läbiviivatele valdadele/ spordiklubidele alagruppide läbiviimise kulude katteks osavõtjate osavõtumaksu hiljemalt 10.jaanuariks 2006 .a.

18. Eelregistreerimine finaalvõistlusteks teostada hiljemalt 8. veebruariks 2006.a. kirjalikult aadressil: 10137 Tallinn, Toompuiestee 21, EMSL "Jõud" või  tel. 6622653 (M.Reimann) või 6622650 või msljoud@hot.ee .
Suusatamise nimeline registreerimine vanusegruppide kaupa näidates ära sünniaasta teostada hiljemalt 8.veebruariks 2006.a. elektronposti aadressil: vahur@nelson.ee .

19. Mandaatkomisjonile, milline töötab Tamsalu Spordihoones 10. veebruaril kella 15.00-19.00, tuleb esitada igal võistkonnal valla poolt kinnitatud üldregistreerimisleht kõigi osavõtjate nimedega ja tehnilised ülesandmislehed iga spordiala kohta eraldi lehel ning maksekorraldus osavõtumaksu tasumise kohta. Osavõtumaksu saab tasuda erandkorras ka mandaadis. Mandaati saab teostada ka elektooniliselt aadressil: tamsalusk@hot.ee

20. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 

X  Üldiselt

21. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluste korraldajad, võistluspaigas kohtunikekogu.

22. Võistlusprotokollid pannakse üles Tamsalu valla koduleheküljel: www.tamsalu.ee

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner