s4283

23. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND          

Juhend PDF

I     Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.

II     Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 25.-26. juulil 2018. aastal Väike-Maarja vallas.
Saabumine kolmapäeval, 25.  juulil kell 10.30 – 11.30 Lääne-Virumaale, Väike-Maarja alevikku, aadressil Pikk 7 (Lurichi monumendi selja taha).

III     Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistlustel võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:

- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV     Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Väike-Maarja Vallavalitsuse, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga.
Vajalike spordivahenditega kindlustab läbiviija, välja arvatud maastikuratas ja rattakiiver (vajadusel on maastikuratast ja kiivrit võimalik kohapeal rentida).

V     Spordialad 

 1. Sulgpall
 2. Rulluisuslaalom
 3. FAT-bike aeglussõit
 4. Automudelisport
 5. Jalgrattaorienteerumine
 6. Noolevise
 7. Mälumäng
 8. Laskmine
 9. Kuulijänn
 10. „Naisekandmine“

VI     Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. 
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja.
Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine 

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Väike-Maarja Vallavalitsuse, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 40 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX     Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 16. juuliks 2018. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.
Registreerimine teha e-posti aadressil: indrek@v-maarja.ee   
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X     Muu info

Indrek Kesküla, Väike-Maarja vallavanem - tel 510 7460, e-mail indrek@v-maarja.ee


OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE VÄIKE-MAARJASSE!

AJAKAVA (orienteeruv)

Kolmapäev, 25. juuli

10.30 – 11.30    Saabumine ja registreerimine (Väike-Maarja spordihoone, Pikk tn 1)
11.30                 Avamine, tervitused
12.00 – 14.30    Sulgpall
13.00 – 14.30    Fat-Bike aeglussõit (paralleelselt sulgpalliga)
13.00 – 14.30    Rulluisuslaalom (paralleelselt sulgpalliga)
14.30                 Lõunasöök
16.00                 Automudelisport
17.00                 Jalgrattaorienteerumine
19.00                 Saun
21.00                 Õhtusöök ja muu
22.00                 Noolevise

Neljapäev, 26.juuli

8.30 - 9.15      Hommikusöök
9.30                 Mälumäng     
10.30               Laskmine
11.30               Kuulijänn   
12.30               Naisekandmine           
14.00               Lõunasöök
14.30               Lõpetamine ja autasustamine

Info spordialade kohta

 1. Sulgpall
  Võistlus toimub Väike-Maarja spordihoones. Alagrupid loositakse kohapeal (võimalusel arvestatakse 2017.aasta sulgpallivõistluste tulemusi alagruppidesse jagunemisel). Mängu võitmiseks vajalik geimide arv ja punktide arv lepitakse kokku kohapeal. Võib kasutada isiklikku reketit.

 2. Rulluisuslaalom
  Võistlus toimub Väike-Maarja spordihoones. Sooritatakse eelnevalt mahamärgitud slaalomi raja läbimine (tartaankate) edasi-tagasi rulluiskudel koos hokikepi ja tennispalliga. Rajapikkus ligikaudu 60 m. Paremusjärjestuse määrab parim aeg. Rulluiskudega varustab korraldaja. Võib kasutada isiklikke rulluiske.

 3. FAT-bike aeglussõit
  Võistlus toimub Väike-Maarja spordihoones. Sooritatakse 15 m vahemaa läbimine fat-bike´ga (tartaankate). Ratas ei tohi liikuda võistluse ajal oluliselt tagasisuunas (sõna „oluliselt“ tõlgendab kohtunik). Iga maapinna või seina puudutus võtab ära 5 sekundit koguajast. Paremusjärjestuse määrab kõige pikem aja jooksul läbitud distants. Fat bike on korraldaja poolt.

 4. Automudelisport
  Võistlus toimub Väike-Maarja mudelihallis. Igal võistlejal on üks prooviring ja kaks võistlusringi. Arvesse läheb iga võistleja parim ringiaeg võistlusringidel. Paremusjärjestuse määrab parim aeg.  Teised osalejad julgestavad rajal autosid.

 5. Jalgrattaorienteerumine
  Võistlus toimub Ebavere tervisespordiradadel. Orienteerumine maastikul kaardi abil. Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg. Võistlejad kasutavad isiklikku jalgratast. Võistleja peab kandma kiivrit. Soovitame mõelda kaardi kinnitusele. Vajadusel saab kohapeal maastikuratast rentida.

 6. Noolevise
  Klassikaline noolevise. Igal võistlejal 11 viset 3 m distantsilt. Arvesse läheb 10 parimat summat 11-st noolest. Märklauast väljakukkunud nool visatakse uuesti. Kui visatakse märklauast mööda, siis seda noolt uuesti ei visata. Paremusjärjestuse määrab enim kogutud punktide arv.

 7. Mälumäng
  Mälumäng koosneb erineva raskusastmega küsimustest, kus hea füüsiline vorm annab ainult kaudse eelise. Paremusjärjestuse määrab õigete vastuste abil kogutud punktide arv.

 8. Laskmine
  Võistlus toimub Väike-Maarja lasketiirus. Laskmine toimub püstiasendist 25 meetri distanstilt. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.

 9. Kuulijänn
  Võistlus toimub Väike-Maarja spordiväljakul seltsimaja taga. Kuulijänn 5 erinevatest asenditest. Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie heite kogupikkuse summa.

 10. „Naisekandmine“
  Võistlus toimub Väike-Maarja spordiväljakul seltsimaja taga. Kantakse „meest“ või „naist“. Võistlejal tuleb läbida veetakistus ja 2 tõket. Kandami kokkupuutel maa või tõkkega lisatakse 5 lisasekundit. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Väike-Maarja Vallavalitsus
Lääne-Virumaa Spordiliit
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner