Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is            AJAKAVA

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018. aasta meistrid meeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 22.-23. septembril 2018. a Põlvas Mesikäpa Hallis.
Mängude algus 22. septembril kell 11.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja 1 treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Käsipalliklubi.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 50.- eurot, mis tuleb tasuda Põlva Käsipalliklubile.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Kalmer Musting - telefon 5187454 või kalmermusting1964@hot.ee .

Registreerimine teha hiljemalt 18. septembriks 2018. a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Käsipalliklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner