Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused poiste võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018.a meistrid poiste võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad, 23.oktoobril 2018.a. kell 10.00 Paide E-Piim Spordihallis, Aiavilja 1

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2004. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Järvamaa Spordiliit.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste peakohtunik on Sven Jakobson mob: 5811 9030, e-post svenjakobson@hot.ee

Info võistluste korraldamise kohta  Piret Reinfeld  telefon 5042105
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda Järvamaa Spordiliidule.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

Spordihallis on avatud kohvik.

VII Registreerimine
Registreerimine teostada hiljemalt  16.oktoobriks 2018.a EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner