Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018.a meistrid tüdrukute võrkpallis.
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad teisipäeval, 20. novembril 2018.a. Põlva Mesikäpa Hallis, Kesk tn 25.
Mängude algus 20. novembril kell 10.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2004. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Maakonna Spordiliit. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste peakohtunik on INGRID MANDEL, tel.5203601 , e-post: ingman@hot.ee
Kontakt Ingrid Muuga, telefon 517 5848, e-post polvasport@gmail.com

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist.
Mängitakse kolmel väljakul.

V Autasustamine
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda Põlva Maakonna Spordiliidule.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Ettetellimisel võimalik lõunasöök saada PÕLVA KOOLI sööklast ajavahemikul 13.00 – 15.00. Maksumus 3 eurot. Tasumine nii sularahas kui arvega.
Poed ja muud söögikohad 500m raadiuses EDU keskuses ja Põlva Kaubamajas.

VIII Registreerimine
Registreerimine ja toitlustuse ettetellimine teha hiljemalt 13.novembriks 2018.a
EMSL Jõud kodulehel http://www.joud.ee/est/g161/
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega. Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse
www.jõud.ee ja http://www.polvamaa.ee/spordiliit.
NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Maakonna Spordiliit

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner