Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend - (juhend doc)

I Eesmärk ja ülesanne

1. Pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud meistrid kiirmales
3. Noormaletajatele võistluskogemuste võimaldamine, nende kvalifikatsiooni tõstmine ja paremate noormaletajate selgitamine.
4. Tähistada EV 100. aastapäeva.

II Aeg ja koht
Võistlus toimub pühapäeval, 18.novembril 2018. a. algusega kell 11.00 Raplamaal Rapla vallas Kuimetsa spordihoones.
Asukoht kaardil - http://kaart.delfi.ee//?bookmark=ba86a2c1b74afe10f5ea3580fa7801f8
Võistlejate nimeline registreerimine eelregistreerimise alusel toimub võistluspaigas kuni kell 10:40

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade maletajatel. 

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Rapla Maakonna Spordiliit ning Kaiu Spordiklubi

Võistlus toimub järgmistele vanusegruppidele:

A-turniir täiskasvanud (mehed ja naised),
B-turniir 2000.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
C-turniir 2004.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele),
D-turniir 2008.a. sündinud ja nooremad (poistele ja tüdrukutele).

Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja vajadusel liita erinevaid vanuseklasse. 
Poisid ja tüdrukud ning mehed ja naised mängivad samal turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi. A-, B-, C-, D turniiril mängitakse 7 vooru  šveitsi süsteemis. 
Mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 2 sekundit.  Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita
mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik). Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 10 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:  
     a) Bushholz  
     b) Bushholz ilma nõrgema vastaseta jne.
     c) Bushholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimisel kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi

V Ajakava
Registreerimine           10.00 – 10.40
Võistluste avamine      11.00 – 11.10
I voor                           11.10 - 11.50
II voor                          11.55 - 12.35
III voor                         12.40 - 13.20
Lõunapaus                    13.20 - 14.00
IV voor                         14.00 - 14.40
V voor                          14.45 - 15.25
VI voor                         15.30 - 16.10
VII voor                        16.15 - 16.55
Võistluste lõpetamine  17.00 

VI Autasustamine
EMSL Jõud autasustab kõikide võistlusklasside (A,B,C,D)  I, II ja III koha võitnuid võistlejaid diplomite ja medalitega. Võistlusklasside (A,B,C,D) üldvõitjaid autasustatakse eriauhindadega.

VII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot täiskasvanud võistleja ja 3 eurot noore kohta ning see tasutakse Rapla Maakonna Spordiliidule arve alusel.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Võistlejatel on võimalus tellida lõunasöök (supp ca 2€). Tellimus teha võistlusele registreerumisel.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teha hiljemalt 14.novembriks 2018. a  EML-i kalenderplaani veebipõhisel vormil mängija või klubi volitatud esindaja poolt. Registreerimisvorm asub aadressil: http://www.maleliit.ee/kalender/
Kuna online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende võistlejate registreerimine teha e-posti teel aadressile: kaiu@raplakultuur.ee ja orav.marko@gmail.com teatades osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta ja maakonna ning arve maksja rekvisiidid. Hilinenud registreerumisel lisandub osavõtule 3 eurot.

IX Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlust EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija koos peakohtunikuga.
Täiendav info – Aivo Sildvee tel.5109491
Võistluste peakohtunik on FA Hendrik Olde, tel. 5251623, hendrik.olde@maleliit.ee

X  EV 100 maleturniiride sari 2018.
Eesti Maleliit korraldab 2018. aastal „EESTI VABARIIK 100“  maleturniiride sarja, kuhu kuulub 41 võistlust. EV 100 maleturniiride sarja koondauhinnafond on 10 000 eurot ning koondarvestuses osalemise tingimuseks on vähemalt 10 võistlusel osalemine. Eestimaa Spordiliit Jõud kiirmale meistrivõistlused on EV 100 maleturniiride sarja osavõistlus. Täpsem info sarja erilehel: http://www.maleliit.ee/sari2018/

Eestimaa Spordiliit Jõud
Rapla Maakonna Spordiliit
Kaiu Spordiklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner