Eestimaa Spordiliit Jõud 2019. a meistrivõistlused
noormeeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is         

Osaleb 10 võistkonda.

II etapp - alagrupid ja AJAKAVA        I etapp - alagrupid ja AJAKAVA 

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2019. aasta meistrid noormeeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kahe etapi kokkuvõttes.
Esimene etapp toimub 21.-22. detsembril 2018. a Põlvas ja teine etapp 27.-28. aprillil 2019. a Põlvas.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2005. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja 1 treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Käsipalliklubi.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Kahe etapi kokkuvõttes autasustatakse võitjat võistkonda karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
Kahe etapi kokkuvõttes valitakse selles vanuseklassais Jõud MV All Star Team, keda autasustatakse eriauhindadega (7). 

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot ühe etappi eest, kahe etappi  eest korraga tasudes on osavõtumaks 60 eurot,  mis tuleb tasuda Põlva Käsipalliklubile.
Kõik  võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise, toitlustamise ja majutamise kontaktandmed:
Kalmer Musting – telefon 5187454 või kalmermusting1964@hot.ee

Registreerimine teha hiljemalt - esimesele etapile 17. detsembriks 2018. a. 
                                                - teisele etapile      22. aprilliks 2019. a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.
Info:
 www.joud.ee  ja www.hcpolva.ee .

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Käsipalliklubi  

 

 
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner